REKLAMA

ALCHEMIA: Informacja nt. rozliczenia przymusowego wykupu akcji Alchemia S.A.

2019-06-05 17:00
publikacja
2019-06-05 17:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-05
Skrócona nazwa emitenta
ALCHEMIA
Temat
Informacja nt. rozliczenia przymusowego wykupu akcji Alchemia S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Alchemia S.A. [„Spółka"] w dniu 5 czerwca 2019 roku za pośrednictwem raportu bieżącego ESPI nr 25/2019 opublikowanego przez Impexmetal S.A. [„Impexmetal”], powziął informację że w dniu 5 czerwca 2019 r. nastąpiło rozliczenie przymusowego wykupu akcji Spółki należących do wszystkich akcjonariuszy Spółki niebędących stroną porozumienia akcjonariuszy, w skład którego wchodzą, Impexmetal, Roman Krzysztof Karkosik, Grażyna Wanda Karkosik, Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Eastside-Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie [„Porozumienie Akcjonariuszy”] [„Przymusowy Wykup”’].

Przedmiotem Przymusowego Wykupu były wszystkie akcje Alchemia należące do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Alchemia niebędących stroną Porozumienia Akcjonariuszy, tj. 2.618.926 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,30 PLN każda, stanowiących, po zaokrągleniu, 1,51% udziału w kapitale zakładowym Alchemia oraz uprawniających łącznie ich posiadaczy do wykonywania 2.618.926 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 1,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia.

Wszystkie akcje objęte żądaniem Przymusowego Wykupu zostały nabyte przez Impexmetal.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-05 Karina Wściubiak - Hankó Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki