AILLERON S.A.: Zmiana terminu publikacji Skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku

2019-11-22 12:29
publikacja
2019-11-22 12:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-22
Skrócona nazwa emitenta
AILLERON S.A.
Temat

Zmiana terminu publikacji Skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku, w sprawie terminów publikacji raportów okresowych w 2019 roku, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż zmianie ulega termin publikacji Skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku z dnia 29 listopada 2019 r. na dzień 28 listopada 2019 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. z 2018 r. poz. 757].

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-22 Rafał Styczeń Prezes Zarządu
2019-11-22 Łukasz Juśkiewicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki