REKLAMA
Tour de spółki

AILLERON S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

2019-07-30 17:24
publikacja
2019-07-30 17:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-30
Skrócona nazwa emitenta
AILLERON S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymano podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 25 kwietnia 2012 r., zawarty między Spółką i BNP Paribas Bank Polska SA ("Bank").

W ramach zmian do umowy kredytowej podwyższono limit wierzytelności z 8 mln PLN do maksymalnej kwoty 18 mln PLN. W ramach limitu kredyt w rachunku bieżącym podniesiono z 6 mln PLN do kwoty 12 mln PLN, a limit na gwarancje bankowe pozostał na dotychczasowym poziomie 6 mln PLN.

Dzień ostatecznej spłaty kredytu w rachunku bieżącym ustalono na 23 września 2020 r., a limitu na gwarancje na 23 września 2022 r. Oprocentowanie udzielonego kredytu oraz pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z umowy są pełnomocnictwa do rachunków Spółki i wybranych spółek zależnych Ailleron SA w Banku, weksle in blanco wystawione przez Spółkę i spółki zależne oraz cesja na rzecz Banku wierzytelności Spółki i spółek zależnych od klientów. Wybrane spółki zależne Ailleron SA wraz ze Spółką, stanowią strony umowy. Pozostałe warunki i obowiązki kredytobiorcy i spółek przystępujących do długu są standardowe dla tego typu umów.

Zwiększenie limitu kredytu w rachunku bieżącym Spółki wynika z rosnącej skali działalności Spółki oraz sukcesywnego zmniejszania zobowiązania długoterminowego, zgodnie z harmonogramem spłat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na podstawie umowy z dnia 25 maja 2016 roku (ESPI nr 10/2016 z dnia 25.05.2016 r.). Pierwotnie saldo kredytu długoterminowego wynosiło 15.000.000 PLN, a obecne zobowiązanie wynosi 6.000.000 PLN.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-30 Grzegorz Młynarczyk Wiceprezes Zarządu
2019-07-30 Łukasz Juśkiewicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki