REKLAMA

AGORA: Oświadczenie o częściowym umorzeniu pożyczki preferencyjnej z PFR S.A. spółce zależnej Agory S.A. (Helios S.A.)

2022-08-05 18:56
publikacja
2022-08-05 18:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-05
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Oświadczenie o częściowym umorzeniu pożyczki preferencyjnej z PFR S.A. spółce zależnej Agory S.A. (Helios S.A.)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 9/2022 z 28 marca 2022 r. oraz 19/2022 z 3 czerwca 2022 r. informuje, iż spółka zależna - Helios S.A. otrzymała oświadczenie o umorzeniu części pożyczki preferencyjnej udzielonej Helios S.A. przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ze skutkiem od dnia 9 sierpnia 2022 r.
Wartość umorzenia wynosi 14.070.705,00 PLN. Pozostała część pożyczki wynosi 4.842.202 PLN i będzie płatna w 22 kwartalnych ratach do końca 2027 r.
Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacja poufna.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Statement on the partial cancellation of the preferential loan from PFR
S.A. granted a subsidiary of Agora S.A. (Helios S.A.)Management
Board of Agora S.A. with its seat in Warsaw ("Agora", "Company") with
reference to the current report 9/2022 of 28 March 2022 and 19/2022 of 3
June 2022, informs that the subsidiary - Helios S.A. received a
declaration on the cancellation of a part of the preferential loan
granted to Helios S.A. by the Polish Development Fund S.A. effective
from 9 August 2022.The value of the redemption is PLN 14,070,705.00.
The remaining part of the loan amounts to PLN 4,842,202 and will be
payable in 22 quarterly installments by the end of 2027.Legal basis:
Art. 17 sec. 1 of the Regulation of the European Parliament and of the
Council (EU) No 596/2014 of 16 April 2014 on market abuse (market abuse
regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament
and of the Council and Commission Directive 2003/124/EC, 2003/125/EC and
2004/72/EC - confidential information.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-05 Anna Kryńska-Godlewska Członek zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki