REKLAMA

ADVERTIGO: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

2021-06-30 18:12
publikacja
2021-06-30 18:12
Zarząd Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Ponadto, w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał zmieniających treść Statutu Spółki, w załączeniu Zarząd przekazuje wyszczególnienie dokonanych zmian.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) i 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20210630_181216_0000134979_0000133102.pdf
20210630_181216_0000134979_0000133103.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki