REKLAMA

A.P.N. PROMISE S.A.: Zawarcie umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

2020-08-27 17:41
publikacja
2020-08-27 17:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
A.P.N. PROMISE S.A.
Temat
Zawarcie umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd APN Promise S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 27 sierpnia 2020 roku zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę na dostawę pakietów subskrypcji usług hostowanych, praw do aktualizacji pakietów oprogramowania i pakietów usług wsparcia technicznego w ramach trzy letniej umowy trwającej do 30 kwietnia 2023 roku.

Spółka otrzyma maksymalne wynagrodzenie z tytułu wykonania w/w umowy w wysokości 22.200.943,31 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote 31/100) brutto.
W ramach wykonywania umowy Spółka przeprowadzi 12 warsztatów dotyczących dostarczanych produktów z zakresu zasad instalacji i konfiguracji oprogramowania, zasad bezpieczeństwa danych i systemów i zasad licencjonowania i pól eksploatacji.
Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zawarta Umowa została uznana za istotną z uwagi na jej wartość oraz wpływ na perspektywy rozwoju Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-27 Piotr Paszczyk Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki