REKLAMA

4MOBILITY: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2020 r.

2020-05-21 18:37
publikacja
2020-05-21 18:37
Zarząd spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej: „Emitentem” lub „Spółką” informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 21 maja 2020 r., działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 roku, o godz. 11:00, w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4, 00-362 Warszawa Śródmieście, zwanego dalej: „Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:
1)Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2)Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4)Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5)Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6)Przedstawienie i rozpatrzenie:
a)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku,
b)sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
c)sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
d)wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku.
7)Przedstawienie Sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2019 r.
8)Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku,
b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
c)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
d)pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
e)udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku,
f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku.
9)Wolne głosy i wnioski.
10)Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz inne niezbędne dokumenty i informacje stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.4mobility.pl.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20200521_183717_0000126567_0000120481.pdf
20200521_183717_0000126567_0000120482.pdf
20200521_183717_0000126567_0000120483.pdf
20200521_183717_0000126567_0000120484.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki