REKLAMA

Zysk netto Santander Bank Polska w III kw. wyniósł 543,8 mln zł, powyżej oczekiwań

2021-10-27 08:04, akt.2021-10-27 08:59
publikacja
2021-10-27 08:04
aktualizacja
2021-10-27 08:59
Zysk netto Santander Bank Polska w III kw. wyniósł 543,8 mln zł, powyżej oczekiwań
Zysk netto Santander Bank Polska w III kw. wyniósł 543,8 mln zł, powyżej oczekiwań
fot. Alf Ribeiro / / Shutterstock

Zysk netto grupy Santander Bank Polska w trzecim kwartale 2021 roku wzrósł do 543,8 mln zł z 479,8 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 18 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 460 mln zł.

Oczekiwania 8 biur maklerskich, co do zysku netto Santander Bank Polska za trzeci kwartał, wahały się od 312 mln zł do 554 mln zł.

Zysk netto w III kwartale 2021 roku wzrósł 13 proc. rdr i 144 proc. w ujęciu kwartalnym.

Po trzech kwartach 2021 roku zysk netto grupy Santander Bank Polska wynosi 918,1 mln zł, czyli jest o 3,9 proc. niższy niż rok wcześniej.

Bank zaraportował niższe niż oczekiwano saldo rezerw. Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w trzecim kwartale 223,6 mln zł, czyli były 19 proc. niższe od konsensusu. Rynek oczekiwał odpisów na poziomie 275,1 mln zł w przedziale oczekiwań od 236 mln zł do 320 mln zł. Rezerwy spadły 38 proc. rdr i 15 proc. kdk.

Wyniki grupy Santander Bank Polska w trzecim kwartale 2021 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników
w mln zł 3Q2021 konsensus różnicaPAP


Wynik odsetkowy 1 443,9 1 438,7 0,4%

Wynik z prowizji 634,9 615,6 3,1%

Koszty ogółem 879,8 879,6 0,0%

Saldo rezerw -223,6 -275,1 -18,7%

Zysk netto 543,8 460,0 18,2%
3Q2021 3Q2020 różnica 2Q2021 różnica
w mln zł

rdr
kdk


Wynik odsetkowy 1 444 1 383 4,4% 1 411 2,3%
Wynik z prowizji 635 553 14,9% 600 5,8%
Koszty ogółem 880 875 0,5% 875 0,6%
Saldo rezerw -224 -359 -37,7% -264 -15,3%
Zysk netto 544 480 13,3% 223 144,4%

Wskaźnik kosztu ryzyka kredytowego spadł w III kwartale do 0,89 proc. z 0,99 proc. w II kwartale.

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 1.443,9 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.438,7 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.420 - 1.467 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 4 proc. rdr i 2 proc. kdk.

Bank podał, że w III kw. 2021 dynamika kwartalna przychodów odsetkowych wyniosła plus 1,9 proc., podczas gdy koszty odsetkowe spadły o 4,7 proc.

Marża odsetkowa netto w III kwartale wzrosła do 2,64 proc. z 2,59 proc. w II kwartale.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 634,9 mln zł i był 3 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 615,6 mln zł (oczekiwania wahały się od 610 mln zł do 629 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 15 proc. rdr i 6 proc. kdk.

Santander podał, że w okresie I-III kwartału zanotował dobre wyniki w prowizjach kartowych (+25 proc. rdr) i opłatach za rachunki i przelewy (+27 proc. rdr) oraz prowizjach za zarządzanie aktywami (+24 proc. rdr). Prowizje z działalności maklerskiej wzrosły 13 proc. rdr.

Koszty banku w III kwartale wyniosły 879,8 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (879,6 mln zł). Koszty pozostały stabilne w ujęciu rdr i kdk.

Należności netto od klientów pod koniec września 2021 roku wynosiły 145,3 mld zł, rosnąc 2,3 proc. rdr, natomiast zobowiązania wobec klientów wyniosły 177,3 mld zł, rosnąc 6,4 proc. rdr.

Bank poinformował, że w III kwartale br. nastąpiło dalsze przyśpieszenie dynamiki sprzedaży kredytów hipotecznych, skutkujące kolejnymi rekordowymi wynikami. Nowo uruchomione kredyty hipoteczne osiągnęły w III kwartale 2021 r. wartość 2,8 mld zł, czyli były o 125,6 proc. większe niż rok wcześniej.

Od początku roku sprzedaż tych kredytów wyniosła 6,4 mld zł i wzrosła o 63 proc. rdr.

Rezerwy na zobowiązania sporne i inne aktywa ujęte w okresie I-III kwartału wynoszą 728 mln zł (w tym 672,6 mln zł dotyczy roszczeń na zobowiązania sporne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi), a rezerwa na ryzyko prawne dotycząca walutowych kredytów hipotecznych Santander Bank Polska i Santander Consumer Bank wynosi 195,6 mln zł.

Całkowite rezerwy na sprawy sporne oraz portfelowe stanowią 15,8 proc. aktywnego portfela kredytów walutowych CHF.

"Wzrost powyższych rezerw w 2021 roku wynikał głównie z napływu nowych spraw sądowych (zmiana o 3414 spraw w porównaniu do grudnia 2020 r.) oraz zmiany łącznego poziomu straty na ekspozycji kredytowej w przypadku przegrania sprawy przez Grupę wynikający ze zmian w poziomie przyjętych do szacunków prawdopodobieństw negatywnych dla Grupy rozstrzygnięć" - napisano w raporcie.

Grupa zakłada, że dla ok. 19,2 proc. kredytów (aktywnych oraz spłaconych) już został lub będzie złożony pozew.

Sprzedaż kredytów gotówkowych Santander Bank Polska w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 r. wyniosła 5,3 mld zł, czyli wzrosła o 13,4 proc. rdr.

Łączny współczynnik kapitałowy jest na poziomie 20,38 proc.

seb/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki