REKLAMA

Za dwa tygodnie rusza tegoroczna kwalifikacja wojskowa

2018-01-16 07:50
publikacja
2018-01-16 07:50

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa będzie trwała od 30 stycznia do 28 kwietnia i obejmie około 220 tys. osób, głównie mężczyzn urodzonych w 1999 roku - poinformowało w poniedziałek MSWiA.

/ fot. Tomasz Adamowicz / FORUM

Obejmie ona m. in.: mężczyzn urodzonych w 1999 r., mężczyzn urodzonych w latach 1994-98, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, mężczyzn i kobiety urodzonych w latach 1997 i 1998, którzy w latach poprzednich zostali uznani przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B), mężczyzn i kobiety urodzonych w latach 1998 i 1999, którzy w poprzednich latach zostali uznani za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kategoria B), a termin orzeczenia czasowej niezdolności do służby upłynie po 28 kwietnia 2018 roku.

Kwalifikacji podlegają ponadto kobiety urodzone w latach 1994-1998, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/18 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na innych kierunkach, m. in. psychologia, farmacja, pielęgniarstwo, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do kwalifikacji mogą również zostać wezwane osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

Kwalifikację przeprowadzą wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień oraz starostów, wójtów i burmistrzów, względnie prezydentów miast.

Informacje o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach i powiatach, zostały opublikowane w formie obwieszczeń. Dodatkowo, każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od wójta lub burmistrza wezwanie imienne z dokładną datą i miejscem stawiennictwa.

Kwalifikacja wojskowa zastąpiła w 2009 r. pobór wobec zawieszenia obowiązkowej służby wojskowej w związku z profesjonalizacją armii. Celem kwalifikacji jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi, pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku.

Zniesienie służby zasadniczej nie zniosło obowiązku stawiania się przed komisją lekarską. Za niestawienie się do kwalifikacji, podobnie jak wcześniej za niestawienie się przed komisją poborową, grozi grzywna lub kara ograniczenia wolności.

W razie niemożności stawienia się przed komisją z ważnych przyczyn (np. egzamin maturalny) wezwana osoba ma obowiązek zawiadomić o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta najpóźniej w dniu, na który była wezwana.

Autor: Jakub Borowski

brw/ mrr/

Źródło:PAP
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki