REKLAMA

ZUK: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2022 r.

2022-06-29 17:34
publikacja
2022-06-29 17:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-29
Skrócona nazwa emitenta
ZUK
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. [„Spółka”] informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2022 r. [„ZWZ”] byli:
- Pan Lech Jan Pasturczak, który podczas obrad ZWZ posiadał 507.896 akcji, z których przysługiwało 507.896 głosów, stanowiących odpowiednio 18,84% głosów w trakcie obrad ZWZ oraz 7,81% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, oraz
- FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który podczas obrad ZWZ posiadał 2.188.592 akcje, z których przysługiwało 2.188.592 głosów, stanowiących odpowiednio 81,16% głosów w trakcie obrad ZWZ oraz 33,65% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-29 Sławomir Jędrzejczak Prezes Zarządu Sławomir Jędrzejczak
2022-06-29 Błażej Wiśniewski Członek Zarządu Błażej Wiśniewski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki