ZUK: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2020 r.

2020-06-27 21:14
publikacja
2020-06-27 21:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-27
Skrócona nazwa emitenta
ZUK
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. [„Spółka”] informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
w dniu 24 czerwca 2020 r. [„ZWZ”] byli:
- Pan Lech Jan Pasturczak, który podczas obrad ZWZ posiadał 507.896 akcji, z których przysługiwało 507.896 głosów, stanowiących odpowiednio 13,98% głosów w trakcie obrad ZWZ oraz 7,81% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce,
- Pan Stanisław Pargieła, który podczas obrad ZWZ posiadał 721.896 akcji, z których przysługiwało 721.896 głosów, stanowiących odpowiednio 19,87% głosów w trakcie obrad ZWZ oraz 11,10% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce,
- Pan Lech Andrzej Pargieła, który podczas obrad ZWZ posiadał 676.896 akcji, z których przysługiwało 676.896 głosów, stanowiących odpowiednio 18,63% głosów w trakcie obrad ZWZ oraz 10,41% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce,
- Pan Artur Mączyński, który podczas obrad ZWZ posiadał 636.896 akcji, z których przysługiwało 636.896 głosów, stanowiących odpowiednio 17,53% głosów w trakcie obrad ZWZ oraz 9,79% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce,
- FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który podczas obrad ZWZ posiadał 1.089.349 akcje, z których przysługiwało 1.089.349 głosów, stanowiących odpowiednio 29,99% głosów w trakcie obrad ZWZ oraz 16,75% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-27 JACEK WEREMIEJ PREZES ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki