REKLAMA

ZREMB-CHOJNICE S.A.: Szacunkowe wybrane dane finansowe za I kwartał 2021 roku.

2021-05-19 14:36
publikacja
2021-05-19 14:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Szacunkowe_wybrane_dane_finansowe._za_I_kwartal_2021r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-19
Skrócona nazwa emitenta
ZREMB-CHOJNICE S.A.
Temat
Szacunkowe wybrane dane finansowe za I kwartał 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. "Spółka", "Emitent", w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 19 maja 2021 roku informacji o wartościach szacunkowych wybranych jednostkowych i skonsolidowanych danych finansowych za I kwartał 2021 roku, niniejszym przekazuje szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. za I kwartał 2021 roku wraz z danymi porównawczymi za I kwartał roku obrotowego 2018, 2019 i 2020.

Na potrzeby obliczenia średnich jednostkowych i skonsolidowanych wyników Spółki i obliczenia odchyleń w stosunku do wyników osiągniętych w I kwartale 2021 roku Zarząd Emitenta przyjął okres 2018-2020.

Ostateczne wartości danych finansowych za I kwartał 2021 roku przedstawione w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w raporcie okresowym w dniu 24 maja 2021 roku.

Komentarz Zarządu do szacunkowych jednostkowych wyników finansowych za okres I kwartału 2021 r. ZREMB Chojnice S.A.

Spółka w okresie pierwszego kwartału 2021 roku osiągnęła jednostkowe przychody ze sprzedaży na poziomie 5 909 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionych jednostkowych przychodów ze sprzedaży za odpowiednie okresy w latach 2018-2020 stanowi spadek o 25,57 %. Osiągnięty poziom przychodów świadczy o tym, iż nie udało się pozyskać takiej ilości zamówień jak w poprzednich uśrednionych okresach. Osiągnięte w I kwartale 2021 jednostkowe EBIT to strata w wysokości - 1 506 tys. zł., oraz EBITDA strata w wysokości - 1 326 tys. zł., stanowią gorszy wynik od uśrednionych wyników za odpowiedni okres w latach 2018-2020, kiedy odnotowano 218 tys. zł (EBIT) oraz 388 tys. zł (EBITDA). Jest to skutkiem wielu czynników (min bardzo dużego wzrostu cen stali), które szerzej zostaną opisane w opublikowanym w dniu 24 maja 2021 sprawozdaniu okresowym. Szacunkowy jednostkowy wynik netto osiągnięty w pierwszym kwartale 2021 to strata w wysokości – 1 629 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionej jednostkowej straty netto w latach 2018-2020, która wyniosła 43 tys. zł stanowi wyraźną różnicę.

Załączniki
Plik Opis
Szacunkowe wybrane dane finansowe. za I kwartał 2021r.pdfSzacunkowe wybrane dane finansowe. za I kwartał 2021r.pdf Szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe ZREMB-CHOJNICE S.A. za I kwartał 2021 rok

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-19 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2021-05-19 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki