REKLAMA

ZPC OTMUCHÓW S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

2021-07-29 17:47
publikacja
2021-07-29 17:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-29
Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Spółka] informuje, iż obradujące w dniu 29 lipca 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie:
- odwołania z funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki Panów Jacka Dekarza oraz Macieja Matusiaka
- a następnie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki i] Panią Agnieszkę Gocałek, ii] Pana Fikreta Başar, iii] Burhana Başar, iv] Pana Macieja Matusiaka oraz v] Pana Merta Özden.
Poniżej zamieszczono informacje nt. powołanych osób.
i] Pani Agnieszka Gocałek
Doświadczenie:

02.2016 – obecnie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW,
Warszawa/Centrala
Pełnomocnik Zarządu TUW / Dyrektor Biura
Współpraca z kontrahentami w zakresie programów strategicznych _produkt, obsługa, sprzedaż_,

04.2007 – obecnie PZU SA/ PZU ŻYCIE SA
Warszawa/ Centrala
Dyrektor Biura Bancassurance _2007 – 2013_
Dyrektor Biura Bancassurance i Programów Partnerstwa Strategicznego _od 2013_
Pełnomocnik Zarządu ds. Programów Partnerstwa Strategicznego
- Współpraca z Bankami w zakresie bancassurance _ produkt, obsługa, sprzedaż_
- Koordynacja współpracy biznesowej z Bankami z Grupy PZU
- Wdrożenia produktów affinity / programy partnerstwa strategicznych

06.2002 – 03.2007 Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Wrocław
Dyrektor Wydziału

06.2000 – 03.2002
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie GERLING POLSKA S.A.
Warszawa/ Wrocław
Dyrektor Oddziału / Regionu

11.1998 – 05.2000 PTE BIG BANKU GDAŃSKIEGO S.A. Warszawa/ Wrocław Konsultant Regionalny

08.1998 – 11.1998 Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Winterthur SA _obecnie AXA / UNIQA_ Wrocław
05.1994– 08.1998 Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie COMMERCIAL UNION POLSKA S.A. _AVIVA_ Wrocław

Działalność dodatkowa:

2013–2015 Przedstawiciel Grupy PZU w Komitecie ds. Innowacji przy MSP _spółki SP_
- Opracowanie mapy działań innowacyjnych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa
- Współtworzenie współczynników oceniających jakościową stronę pracy członków zarządów spółek z udziałem SP
- Współpraca z ARP i NCBR

2008 – obecnie Polska Izba Ubezpieczeń
- Zespół bancassurance i affinity Wiceprzewodnicząca/ Przewodnicząca Zespołu
- Współtworzenie programu działalności, organizacja kongresów branżowych;
- Współtworzenie rekomendacji dobrych praktyk rynku bancassurance i affinity w Polsce;
- Opiniowanie aktów prawnych dotyczących ubezpieczeń i sektora bancassurance; współpraca z MF, KNF, Rzecznikiem Finansowym, UOKiK;
- Przedstawiciel PIU w spotkaniach z MF w zakresie opiniowania założeń implementacji IDD do prawa polskiego;
- Przedstawiciel ubezpieczycieli przy podstoliku ubezpieczeniowym z X–sektorem, zorganizowanym przez KNF, w zakresie ugód do kredytów udzielonych w CHF

Wykształcenie:

2014–2015 Akademia Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej
2005–2007 Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu i National Louis University Master of Business Administration
1999–2000 Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości _Akademia Finansów_ w Warszawie City University Business School London Studia Podyplomowe
1988–1994 Akademia Rolnicza _Uniwersytet Przyrodniczy_ Wrocław Wydział Rolniczy, Specjalizacja: Chemia rolnicza

ii] Pan Fikret Basar
EDUCATION:
Van Atatürk High School
ODTÜ / Mechanical Engineering – License
İstanbul University / Social Sciences – Master’s Degree

PROFESSIONAL EXPERIENCE:
1989 - 2004 : Computer and Spare Parts Sales
2004 - 2008 : Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. – Supply Chain Director
2008 - 2011 : Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. – General Manager
2012 – Now : Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. – Member of Board

SEMINARS and TRAININGS:
2010 : PLMA 2010 Executive Education Programme
2008 : Cost Accounting Training
2008 : AIB – American Institute of Baking Food Safety Standards Training
2007 : 16. Quality Congress
2004 : HACCP Seminar
2004 : ISO 9001:2000 Quality Management System Seminar

LANGUAGES English:
Advanced Arabic : Advanced

iii] Pan Burhan Basar
EDUCATION:
Van Atatürk High School Yıldız Teknik University / Civil Engineering

PROFESSIONAL EXPERIENCE:
1995 – 2013 : Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. – Member of Board
2013 – Now : Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. – General Manager

SEMINARS and TRAININGS:
16. Quality Congress
Presentation Techniques Training
Media Training
Leadership & Coaching Training
Effective Time Management Training
Process Management Training

LANGUAGES:
English: Upper Intermediate
Arabic: Upper Intermediate

iv] Maciej Matusiak
Maciej Matusiak w latach 1986 – 1992 studiował na Politechnice Łódzkiej w Łodzi. W 1994 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych (nr 1203); wydaną przez Komisję Papierów Wartościowych (obecnie KNF). W 2002 roku otrzymał tytuł Chartered Financial Analyst (nadany przez CFA Institute, Charlottesville, VA, USA). Ponadto ukończył szereg szkoleń z zakresu analizy finansowej, doradztwa inwestycyjnego, zarządzania aktywami.
Posiada bardzo duże doświadczenie w nadzorowaniu spółek notowanych na GPW w Warszawie jako niezależny członek Rad Nadzorczych w tym również jako przewodniczący/członek Komitetów Audytu.
Doświadczenie zawodowe:
- Od 06.2020 do chwili obecnej – BEST S.A., Gdynia - członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu,
- Od 06.2020 do chwili obecnej – Krakchemia S.A., Kraków - członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Od 10.2017 do chwili obecnej – Atende S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu,
- Od 10.2017 do chwili obecnej – ZPC Otmuchów S.A., Otmuchów - członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu,
- Od 06.2014 do chwili obecnej – BBI Development S.A., Warszawa - sekretarz Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Od 01.2014 do chwili obecnej – MLP Group S.A., Pruszków - członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Od 05.2007 do 12.2020 – Drop S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 10.2017 do 08.2020 – Libet S.A., Wrocław - członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Wynagrodzeń
- Od 06.2018 do 06.2019 – VRG S.A. (Vistula Group S.A.), Kraków - członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu,
- Od 06.2012 do 06.2019 – Interbud-Lublin S.A., Lublin - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Od 06.2004 do 10.2017 – LPP S.A., Gdańsk - członek Rady Nadzorczej,
- Od 06.2002 do 06.2017 – Grupa KĘTY S.A., Kęty - Przewodniczący Rady Nadzorczej, (do 06.2011 wiceprzewodniczący RN), członek Komitetu Audytu,
- Od 05.2014 do 06.2016 – TIM S.A., Wrocław - członek Rady Nadzorczej,
- Od 11.2015 do 04.2016 – Rubicon Partners S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej
- Od 10.2006 do 07.2015 – Qumak S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 06.2014 do 05.2015 – Copernicus Securities S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 03.2006 do 11.2013 – Artemis Investment Sp. z o.o., Warszawa - Prezes Zarządu, wspólnik
- Od 02.2011 do 06.2012 – K2 Internet S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 05.2010 do 01.2012 – Elstar Oils S.A., Elbląg - członek Rady Nadzorczej,
- Od 02.2006 do 07.2006 – Technologie Buczek S.A., Sosnowiec - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Od 04.2005 do 12.2007 – Eurofaktor S.A., Mysłowice - członek Rady Nadzorczej,
- Od 08.2004 do 06.2008 – Wandalex S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 04.1999 do 04.2002 – Commercial Union Investment Management (Polska) S.A., Warszawa, Departament Zarządzania Aktywami - senior equity analyst,
- Od 05.1998 do 04.1999 – Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Warszawa, Wydział Inwestycji - equity analyst,
- Od 05.1996 do 04.1998 – Bankowy Dom Maklerski PKO-BP, Warszawa. Wydział Zarządzania Aktywami - analityk finansowy,
- Od 07.1995 do 05.1996 – Daewoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. (Biuro Zarządu), Warszawa, Wydział Inwestycji Kapitałowych - dealer papierów wartościowych, analityk finansowy.

Z zastrzeżeniem opisanych powyżej informacji zgodnie ze złożonymi oświadczeniami ww. osoby nie prowadzą działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ww. osoba oświadczyły także, że nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Jednocześnie Emitent informuje, iż informacje nt. Pana Merta Özden zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym po uzyskaniu przez Spółkę stosownych informacji oraz oświadczeń.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-29 Marek Piątkowski Prezes Zarzadu Marek Piątkowski
2021-07-29 Adam Frajtak Członek Zarządu Adam Frajtak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki