PILNE

ZPC OTMUCHÓW S.A.: Informacja o ujęciu w sprawozdaniach finansowych za 2019 rok odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych

2020-05-07 17:49
publikacja
2020-05-07 17:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-07
Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.
Temat
Informacja o ujęciu w sprawozdaniach finansowych za 2019 rok odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 7 maja 2020 r. procesu okresowej weryfikacji wartości aktywów rzeczowych obejmujących przegląd oczekiwanych przyszłych wartości ekonomicznych związanych z wybranymi urządzeniami i maszynami produkcyjnymi należącymi do spółek z Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów realizowanego na potrzeby prac związanych ze sporządzeniem sprawozdań finansowych za 2019 rok [odpowiednio jednostkowego oraz skonsolidowanego], podjęta została decyzja o ujęciu w ww. sprawozdaniach finansowych następujących jednorazowych operacji księgowych związanych z oceną potencjalnej utraty wartości rynkowej poszczególnych składników aktywów i obejmujących:
- utworzenie odpisu aktualizującego wartość aktywów rzeczowych [maszyny i urządzenia] należących do Emitenta w łącznej wysokości ok 3,8 mln zł;
- utworzenie odpisu aktualizacyjnego wartość aktywów rzeczowych [maszyny i urządzenia] należących do spółki zależnej PWC Odra S.A. w łącznej wysokości ok 1,3 mln zł.
Powyższe operacje wpłyną na odpowiednio jednostkowy wynik netto w wymiarze [-] 3,8 mln zł oraz na skonsolidowany wynik netto w wymiarze [-]5,1 mln zł.
Emitent zwraca uwagę, iż powyższe operacje mają charakter księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej jak również operacje te nie wpływają na wysokość wskaźników wskazanych w kowenantach ujętych w umowach kredytowych, których stroną są spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta.
Jednocześnie Emitent informuje, iż szczegółowe informacje nt. wyników finansowych za 2019 rok zostaną przekazane w raportach odpowiednio Spółki i Grupy Kapitałowej Emitenta za ww. okres, których publikacja przewidziana jest na dzień 14 maja 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-07 MAREK PIĄTKOWSKI PREZES ZARZĄDU Marek Piątkowski
2020-05-07 JAROSŁAW KREDOSZYŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU Jarosław Kredoszyński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki