REKLAMA

ZPC OTMUCHÓW S.A.: Aktualizacja informacji nt. sprawy sądowej

2020-07-03 19:03
publikacja
2020-07-03 19:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-03
Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. sprawy sądowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2019 dotyczącego wydania przez Sąd Rejonowy w Nysie nieprawomocnego wyroku w I instancji w sprawie sporu dotyczącego roszczeń o zakup przez Zakład Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. (Spółka, Emitent) od akcjonariuszy akcji spółki zależnej od Emitenta tj. PWC Odra S.A. (PWC Odra), Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 3 lipca 2020 r. powziął informację o oddaleniu w tym samym dniu przez Sąd Okręgowy w Opolu apelacji złożonej przez Spółkę od ww. wyroku.
Wobec powyższego ww. wyrok Sądu Rejonowego w Nysie zobowiązujący Emitenta do nabycia od akcjonariuszy PWC Odra akcji za łączną kwotę ok. 2,85 mln zł w terminie siedmiu dni od prawomocności orzeczenia stał się prawomocny.
Jednocześnie Spółka informuje, że wyrok Sądu Okręgowego w Opolu nie będzie miał wpływu na wynik bieżącego okresu sprawozdawczego, ponieważ zobowiązanie, o którym mowa powyżej oraz koszty sądowe zostały objęte rezerwą uwzględnioną w wynikach 2018 roku. O utworzeniu rezerwy na potencjalne zobowiązania Spółka informowała raportem bieżącym nr 2/2019.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-03 MAREK PIĄTKOWSKI PREZES ZARZĄDU Marek Piątkowski
2020-07-03 MONIKA BUTZ PROKURENT Monika Butz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki