ZAMET S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet S.A.

2019-06-27 20:39
publikacja
2019-06-27 20:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20190627_Zamet_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-27
Skrócona nazwa emitenta
ZAMET S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 19 ust 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U.2018 poz.757), Zarząd ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (,,Emitent") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu, treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 roku.
Załączniki
Plik Opis
20190627_Zamet ZWZ.pdf20190627_Zamet ZWZ.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-27 Adrian Smeja Wiceprezes Zarządu ds finansowych
2019-06-27 Rafał Komorowski Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki