REKLAMA

ZAMET S.A.: Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję.

2021-06-30 15:11
publikacja
2021-06-30 15:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zyciorysy_zawodowe_czlonkow_Zarzadu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-30
Skrócona nazwa emitenta
ZAMET S.A.
Temat
Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2021 roku, Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, powołała na kolejną kadencję wspólną (trzyletnią), dotychczasowych Członków Zarządu Spółki, tj.

- Pana Artura Jeziorowskiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu,
- Pana Adriana Smeję, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych.

Życiorysy zawodowe Członków Zarządu powołanych na kolejną kadencję wspólną oraz pozostałe informacje o których mowa w § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757), Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (tekst jedn. Dz.U.2018 poz.757)
Załączniki
Plik Opis
Życiorysy zawodowe członków Zarządu.pdfŻyciorysy zawodowe członków Zarządu.pdf Życiorysy zawodowe członków Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-30 Artur Jeziorowski Prezes Zarządu
2021-06-30 Adrian Smeja Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki