REKLAMA

XTPL S.A.: Informacja o rekomendowaniu projektu Emitenta do dofinansowania przez NCBiR

2020-11-30 23:07
publikacja
2020-11-30 23:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-30
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Informacja o rekomendowaniu projektu Emitenta do dofinansowania przez NCBiR
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 30.11.2020 otrzymał informację o rekomendowaniu do dofinansowania w konkursie 1/1.1.1/2020 - "Szybka ścieżka", organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”), projektu opracowanego przez Emitenta pt. "Innowacyjna technologia precyzyjnej depozycji siatek przewodzących do zastosowań w wyświetlaczach OLED nowej generacji" (“Projekt”).

Głównym założeniem Projektu jest opracowanie addytywnej technologii druku ultra-precyzyjnych struktur metalicznych, mających na celu redukcję rezystancji transparentnej katody w wyświetlaczach nowej generacji typu TE-OLED.

• Wartość całkowita Projektu: 16 003 028,33 zł;
• Rekomendowana wartość dofinansowania: 11 673 831,24 zł;
• Okres realizacji: 01.07.2020 - 30.06.2023.

Emitent został wezwany przez NCBiR do złożenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie w terminie 7 dni od dnia przekazania informacji o rekomendowaniu wniosku do dofinansowania.

Ostateczna kwota dofinansowania może ulec nieznacznej zmianie na etapie przygotowania dokumentacji do właściwej umowy dotacji. O jej zawarciu Emitent poinformuje osobnym raportem.

Zarząd Emitenta uznał powyższy fakt za informację poufną, gdyż dotacje stanowią istotny element finansowania działalności Emitenta. Projekt wzmocni dalszy rozwój strategicznego dla Emitenta obszaru technologii nowoczesnych wyświetlaczy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of XTPL S.A. (the “Issuer”) announces that on 30
November 2020 it received information that the Issuer’s project
“Innovative technology for precise deposition of conductive mesh for
application in new generation OLED displays” (the “Project”) has been
recommended for co-financing under the 1/1.1.1/2020 – “Fast Track”
competition of the National Centre for Research and Development
(“NCBiR”).


The main objective of the Project is to develop an additive printing
technology of ultra-precise metallic structures designed to reduce
resistance of the transparent cathode in new generation TE-OLED
displays.


• Total Project value: PLN 16,003,028.33;


• Recommended co-financing value: PLN 11,673,831.24;


• Implementation period: 1 July 2020 – 30 June 2023


The NCBiR has requested the Issuer to submit documents necessary to sign
a grant agreement. The documents are to be provided within 7 days from
the date of receipt of information about the application being
recommended for co-financing.


The final co-financing amount may change slightly at the stage of
preparing the documentation for the grant agreement. The signing of the
grant agreement will be communicated by the Issuer in a separate report.


In the opinion of the Issuer’s Management Board the above fact is inside
information, as grants constitute an important part of financing the
Issuer's operations. The Project will contribute to further development
of the Issuer’s strategic area of modern display technologies.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-30 Jacek Olszański \Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki