REKLAMA

Wakacje 2021 z ubezpieczeniem od COVID-19. Porównaliśmy oferty

Ewelina Czechowicz2021-05-23 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2021-05-23 06:00
Wakacje 2021 z ubezpieczeniem od COVID-19. Porównaliśmy oferty
Wakacje 2021 z ubezpieczeniem od COVID-19. Porównaliśmy oferty
fot. Rozhnovskaya Tanya / / Shutterstock

Znoszone obostrzenia zachęcają do planowania wypoczynku. Wybierając się na urlop, warto pomyśleć o ubezpieczeniu od skutków koronawirusa. Sprawdziliśmy oferty zakładów ubezpieczeń - między innymi, czy wypłacą odszkodowanie za czas kwarantanny i czy można liczyć na rekompensatę za zmarnowany przez wirusa wypoczynek.

Większość ubezpieczycieli aktualnie zapewnia ochronę w razie zachorowania na COVID-19 zarówno w czasie wyjazdu za granicą jak i w kraju. Po co komu takie ubezpieczenie? Polisy dla podróżujących zawierają ochronę przed skutkami koronawirusa. Oznacza to, że jeśli podczas wyjazdu zarazimy się koronawirusem i będziemy wymagać opieki lekarskiej czy nawet hospitalizacji, to wszystkie koszty leczenia z tego tytułu zostaną pokryte w ramach ubezpieczenia.

Polisa na wyjazd nie zapewnia jednak ochrony na wypadek kwarantanny czy zamknięcia granic. Oznacza to, że za zepsuty urlop spędzony w hotelu w czasie choroby nie otrzymamy rekompensaty. Odszkodowanie pokryje jedynie koszty leczenia, testów na koronawirusa i powrotu - jeżeli nie uda się wrócić w terminie.

Co obejmują ubezpieczenia od COVID-19

Standardowe ubezpieczenia oferowane na rynku to ubezpieczenia turystyczne, które zostały wzbogacone o dodatkową ochronę na wypadek COVID-19. Ochrona przed skutkami pandemii w wielu polisach zawarta jest od ubiegłego roku. Ubezpieczenia te w swoim  podstawowym zakresie obejmuje: koszty leczenia oraz zwrot kosztów transportu i testów. Każdą polisę można rozszerzyć o wybrane ryzyka, ale takie rozszerzenie zwykle podnosi koszt ubezpieczenia.

Samo ubezpieczenie od COVID-19 w obecnej formie nie przekłada się na wyższą cenę, ponieważ jest elementem polis turystycznych. Polisę na tygodniowe wakacje w Chorwacji dla czteroosobowej rodziny (dwoje rodziców i dwoje dzieci) można mieć już od 26 zł dziennie.

Coraz szerszy zakres ubezpieczeń, w tym polisy obejmujące COVID-19

Polisy zakładów ubezpieczeń są rozszerzane o coraz to nowe produkty. Ochronę przeciw COVID-19 zawierają polisy turystyczne, polisy NNW czy ubezpieczenia szkolne. Jedną z ofert jest ubezpieczenie grupowe oferowane przez Europ Assistance Polska „Pandemia pod kontrolą”. Jest to polisa, dzięki której ubezpieczony może  otrzymać wsparcie nie tylko w przypadku zachorowania na COVID-19, ale też inne choroby pandemiczne. Przygotowane przez towarzystwo ubezpieczeń rozwiązania zapewniają pomoc profilaktyczną dla osób zdrowych, aż po rekonwalescencję poszpitalną w przypadku osób zarażonych. Oferta Europ Assistance obejmuje:

 • ochronę związaną z wystąpieniem epidemii/pandemii,
 • wsparcie podczas różnych etapów choroby tj. ochronę profilaktyczną, pomoc w trakcie kwarantanny, pomoc w trakcie leczenia szpitalnego i po hospitalizacji oraz usługi telemedycyny, 
 • opiekę nad dziećmi, lub osobami starszymi,
 • zakupy z dostawą do domu,
 • zdalne wsparcie IT,
 • test na obecność wirusa,
 • organizację i pokrycie kosztów izolacji domowej.

W ramach ubezpieczenia przewidziana jest także pomoc po hospitalizacji np. zdalne konsultacje lekarskie, transport medyczny, opieka nad dziećmi, dostawa zakupów czy organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji. Jednak ubezpieczenie działa jedynie na terytorium Polski.

Przed skutkami COVID-19 chronią też polisy na życie. Np. PZU SA nie ma wyłączeń odpowiedzialności związanych z epidemiami i pandemiami – oznacza to, że ochrona ubezpieczenia życiowego zadziała w przypadku koronawirusa, jak i innych potencjalnych epidemii. W przypadku tych ubezpieczeń zarówno wysokość świadczeń, jak i ich rodzaj zależy od rodzaju zawartej umowy. 

Ubezpieczenie turystyczne

Polisy turystyczne oferowane przez firmy ubezpieczeniowe z kolei zawierają ochronę klientów przed skutkami nagłego zachorowania na COVID-19 w swoim podstawowym zakresie (bez konieczności opłacenia dodatkowej składki). Koszt zakupu polisy uzależniony jest od tego, czy podróżujemy po Europie, czy poza nią.

W ramach ubezpieczenia, w sytuacji nagłego zachorowania zakład ubezpieczeń pokrywa nie tylko koszty leczenia, ale również koszty testu na COVID-19, a także koszty kwarantanny/izolatorium i transportu powrotnego do Polski, jeśli ubezpieczony utraci możliwość powrotu pierwotnie zaplanowanym środkiem transportu. Koszty testu na COVID-19 zakład ubezpieczeń pokryje też, kiedy jest on elementem diagnostyki i warunkiem udzielenia pomocy medycznej nie związanej z nagłym zachorowaniem na koronawirusa. Przykładowo uraz nogi -  wymaga wykonania specjalistycznych badań, ale pomoc może być udzielona wyłącznie jeśli zostanie wykonany test na COVID-19. W swoich polisach ubezpieczyciele gwarantują  pomoc medyczną, czyli organizację wizyt lekarskich, przeprowadzenia badań, leczenia w szpitalu i oraz szereg usług assistance m.in. transport do placówki medycznej, między placówkami czy też ze szpitala do domu. Dzięki ubezpieczeniu można ponadto otrzymać zwrot kosztów za leki przepisane wtedy przez lekarza. 

Jak sprawdziliśmy, żaden z ubezpieczycieli nie ma też w swojej ofercie ubezpieczenia na wypadek kwarantanny osoby zdrowej w czasie urlopu.

Pandemia a ubezpieczenia

Polisy oferowane przez działających na rynku ubezpieczycieli nie wyłączały odpowiedzialności w sytuacji zaistnienia epidemii czy pandemii. Obecnie zakłady ubezpieczeń obserwują większą liczbę zapytań o zakres ochrony związany z koronawirusem. Poza ubezpieczeniami turystycznymi oraz na życie jest też możliwość zakupu polisy która zapewnia ochronę kosztów rezygnacji z wyjazdu – ubezpieczenie przed taką ewentualnością daje ochronę w przypadku, gdy ubezpieczony zmuszony jest zrezygnować z wyjazdu z powodu sytuacji losowych dotykających bezpośrednio jego lub najbliższych. Polisa rezygnacji z wyjazdu turystycznego nie obejmuje jednak skutków epidemii COVID 19 – dotyczy to sytuacji, gdy wyjazd nie dojdzie do skutku albo zostanie skrócony z powodu zachorowania na koronawirusa. Również obawa przed epidemią panującą w miejscu planowanego urlopu nie jest przesłanką uprawniająca do zwrotu kosztów rezygnacji z wyjazdu turystycznego.

Koszt zakupu polisy na czas wakacji 

Ubezpieczenie turystyczne to nie tylko ochrona przed zachorowaniem na koronawirusa. W większości aktualnych ofert ochrona ta zawarta jest w zakresie podstawowym i, jak informują zakłady ubezpieczeń, nie wpływa na wysokość składki. Podobnie jak ochrona w zakresie leczenia następstw chorób przewlekłych, nazywanych chorobami „współistniejącymi”, nie wymaga w ubezpieczeniu podróżnym dokupienia rozszerzenia, czyli opłacenia dodatkowej składki.

W zależności od poziomu oczekiwanej ochrony, koszt polisy ubezpieczeniowej na wyjazd za granicę może być różny. Dla czteroosobowej rodziny koszt polisy zawierającej ochronę w zakresie kosztów leczenia za granicą zaczyna się od 26 zł za dzień wyjazdu. Wysokość składki uzależniona jest od doboru ryzyk i sum ubezpieczenia.

Ubezpieczenie od COVID-19. Przykład kalkulacji na wyjazd dla 4-osobowej rodziny (dwoje dzieci oraz dwie dorosłe osoby) w terminie od 6 czerwca 2021 r. do 20 czerwca 2021 r. do Grecji

Zakład ubezpieczeń

Koszty leczenia

(suma gwarancyjna)

Ratownictwo

Bagaż

Koszt dla 4 osób na dwutygodniowy wyjazd

SIGNAL IDUNA 92 546 zł 27 764 zł x 168,00 zł
UNIQA TU SA 92 546 zł x 925 zł 184,11 zł

AXA Assistance

200 000 zł

v

x

219,66 zł

PROMA

100 000 zł

v

x

236,00 zł

GENERALI 200 000 zł v x 255,00 zł 
EUROPA  210 000 zł  25 000 zł 2000 zł 300,00 zł

Źródło: https://www.bankier.pl/smart/ubezpieczenia-turystyczne

W ofercie ubezpieczycieli znajdują się:

 1. polisy na podróże po Polsce, ubezpieczeni mają ochronę w zakresie zachorowania na COVID-19 w krajach pasa przygranicznego, czyli na terytorium państw bezpośrednio graniczących z RP, o szerokości 30 km od granicy RP – koszt takiej polisy np. w Allianz dla rodziny 2+2 to 249 zł (przy założeniu 21 dni, Koszty leczenia i assistance w pasie przygranicznym 25 000 zł; NNW – 20 000 zł; OC – 300 000 zł; bagaż podróżny – 1 000 zł);
 2. polisy krótkoterminowe na wyjazdy zagraniczne– koszt polisy dla rodziny 2+2 w Allianz to 454 zł (przy założeniu: wyjazd do Grecji, 14 dni, KLiA 300 000 zł, NNW – 20 000 zł, OC – 300 000 zł, bagaż podróżny – 1 000 zł).

Oferty zakładów ubezpieczeń na wypadek COVID-19

Oferty zakładów ubezpieczeń w zakresie polis turystycznych związanych z ryzykiem COVID-19 różnią się między sobą i kupując daną polisę, warto szczegółowo zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Przykładowo Allianz informuje, że w ramach ubezpieczenia turystycznego pokrywa koszty leczenia związane z zachorowaniem na COVID-19 podczas podróży zagranicznej do wysokości gwarantowanej sumy ubezpieczenia oraz koszty transportu do kraju, jeżeli w związku z zachorowaniem na COVID-19 nie mógł zostać wykorzystany pierwotny środek transportu.

Część polis nie zawiera ubezpieczenia od COVID-19 w przypadku rozszerzenia o wykonywania ciężkiej pracy fizycznej oraz w przypadku podróży poza terytorium Europy i krajów basenu Morza Śródziemnego. Wiener nie udziela pomocy w krajach, w których ogłoszono stan wyjątkowy.

Z kolei w towarzystwie Nationale-Nederlanden do ochrony w ramach ubezpieczenia turystycznego zostały włączone zdarzenia powstałe z tytułu epidemii, w tym również koszty związane z pomocą medyczną udzieloną w razie zachorowania na COVID-19, jednak z wyłączeniem kosztów wynikających z działań wbrew miejscowemu prawu, zakazom i nakazom władz lokalnych czy kosztów związanych z pobytem na kwarantannie np. koszt hotelu.

Polisy mogą się różnić wysokością rekomendowanej sumy ubezpieczenia (im dalej poza Europę tym wyższa rekomendowana suma ubezpieczenia, zwłaszcza dla kosztów leczenia i assistance), jak i zakresem. Klienci Allianz mogą każdą polisę, zarówno na wyjazdy zagraniczne, jak i na wyjazdy po Polsce, rozszerzyć o ubezpieczenie kosztów rezygnacji i skrócenia wyjazdu. Istnieje również możliwość wykupienia polisy obejmującej jedynie ubezpieczenie kosztów rezygnacji i skrócenia wyjazdu.

Co pokryje polisa, kiedy zdarzy się COVID-19?

W ramach ubezpieczenia zakład ubezpieczeń pokryje koszty, które ubezpieczony musiałby ponieść w związku z zachorowaniem. Polisa nie przewiduje zapłaty za nieudany urlop – podobnie jak w przypadku, jeśli klient złamie nogę i pozostanie przez część wyjazdu unieruchomiony w pokoju hotelowym – nie uzyska zwrotu za tak spędzony urlop. Ubezpieczyciel zapłaci jedynie za koszty leczenia, w tym koszty leczenia szpitalnego i koszty transportu, jeśli stan zdrowia ubezpieczonego będzie tego wymagał, koszty leków i badań zaordynowanych przez lekarza, których koszt sięga często wielu tysięcy euro, a jeśli klient dodatkowo wykupił NNW -  to po powrocie do kraju otrzyma też odszkodowanie za stały uszczerbek na zdrowiu.

Zakłady ubezpieczenia w większości pokrywają koszty: leczenia, testów na koronawirusa, pobytu w izolatorium oraz koszty transportu do kraju, jeżeli w związku z zachorowaniem na COVID-19 nie mógł zostać wykorzystany pierwotny środek transportu.

Najważniejsze elementy ubezpieczenia turystycznego, na które należy zwrócić uwagę wybierając polisę dostosowaną do potrzeb wyjazdu to:

 1. koszty leczenia COVID-19 (lekarstwa, testy, badania, wizyty lekarskie, pobyt w szpitalu, transport medyczny, pobyt na OIOM),
 2. koszty powrotu do kraju zamieszkania, gdy pierwotny środek transportu nie mógł być wykorzystany z powodu zachorowania/ hospitalizacji na COVID-19,
 3. koszty późniejszego powrotu do kraju po kwarantannie bez zachorowania na COVID-19, gdy pierwotny środek transportu nie mógł być wykorzystany,
 4. koszty zakwaterowania w hotelu, w okresie od wyjścia ze szpitala po zachorowaniu na COVID-19 do daty powrotu do miejsca zamieszkania nowym środkiem transportu zorganizowanym przez ubezpieczyciela.
 5. koszty testu kontrolnego na COVID-19 przed wylotem do miejsca zamieszkania, po zachorowaniu na COVID-19,
 6. koszty transportu do kraju dziecka towarzyszącego ubezpieczonemu, który zachorował na COVID-19 i przez hospitalizację, nie miał jak sprawować nad nimi opieki,
 7. koszty repatriacji zwłok w przypadku śmierci na skutek zakażenia koronawirusem.

Wysokość średniego odszkodowania wypłaconego dotąd w związku z zachorowaniem na COVID-19

Zakłady ubezpieczeń dokonywały już wypłaty świadczeń w związku z zachorowaniem na koronawirusa. Średni koszt testu na osobę za granicą wynosi około 100 euro, a wykonywane są zwykle dwa takie testy (drugi test po okresie odbytej kwarantanny w celu potwierdzenia wyzdrowienia).

Jak informuje Allianz: – W przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia średnia szkoda wynosi około 7 tys. złotych. Zdarzały nam się jednak pojedyncze szkody z wypłatami wynoszącymi bisko 250 000 zł. Ubezpieczyciele dokonywali również zwrotu kosztów izolatorium, które w zależności od  kraju, w którym przebywa ubezpieczony i czasu trwania izolacji wynosiły do kilku tysięcy euro. Na koszt izolatorium składały się nie tylko noclegi – ale również koszty wyżywienia. Najczęściej ubezpieczyciele ponoszą koszy późniejszego powrotu do kraju po kwarantannie, gdyż większość ubezpieczonych nie może zwykle wrócić do kraju pierwotnie zaplanowanym środkiem transportu. Z kolei jak informuje PZU SA w przypadku posiadania dodatkowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego - wypłacane są  świadczenia  za pobyt w szpitalu. Wysokość wypłaty to określony procent sumy ubezpieczenia wskazany w polisie – np. dla posiadacza indywidualnego ubezpieczenia z sumą 50.000 zł, w przypadku 5-tygodniowego pobytu w szpitalu (średni czas hospitalizacji przy leczeniu COVID-19),  PZU SA dokonało wypłaty odszkodowania w wysokości 8 750 zł. Leczenie skutków COVID-19 może być dużym wydatkiem. Jak wskazuje TUiR WARTA SA jeden z jej Klientów zachorował na koranawirusa w czasie podróży do USA. U poszkodowanego pojawiło się zapalenie płuc z powikłaniami. Pomoc na ostrym dyżurze, 5-dniowa hospitalizacja i transport ambulansem kosztowały łącznie niemal 150 tys. zł. Ten wydatek pokrył ubezpieczyciel.

Zakłady ubezpieczeń udzielające ochrony ubezpieczeniowej na wyjazdy w czasie pandemii

W Polsce kilkunastu ubezpieczycieli posiada ubezpieczenie turystyczne, które chronią przed skutkami COVID-19 dokonując wyboru warto przeanalizować kilka ofert. Wybierać można między polisami oferowanymi przez:

Zakład ubezpieczeń, które posiadają oferty chroniące przed skutkami COVID-19:

Allianz

Uniqa

Axa Assistance

Aviva

Generali

Europa Ubezpieczenia

Nationale-Niderlanden

Proama

PZU1

Signal Iduna

Wiener2

Warta 

1 Obowiązuje przy wyjazdach do 30 dni

2  Obowiązuje poza miejscami ogłoszenia stanu wyjątkowego

Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

Ubezpieczenie od zachorowania na COVID-19

Część ubezpieczycieli posiada w swoich ofertach w ubezpieczeniach na życie oraz ubezpieczeniach grupowych polisę, która pozwala na uzyskanie odszkodowania z tytułu pobytu w szpitalu lub śmierci w związku z COVID-19.

W przypadku kompleksowej polisy, chroniącej zarówno zdrowie, jak i życie ubezpieczonego, ubezpieczyciel wypłaci świadczenie zarówno, gdy ubezpieczony przebywał w szpitalu w związku z zachorowaniem na COVID-19, w związku z poważnymi powikłaniami wynikającymi z zachorowania, jak i w związku ze śmiercią ubezpieczonego. Wysokości świadczeń w tym przypadku uzależniona jest od zakresu i sum ubezpieczenia poszczególnych polis. Np. przy sumie ubezpieczenia 20 000 zł już za 10 zł miesięcznie klient otrzyma dodatkowo 280 zł za tygodniowy pobyt w szpitalu.

Zachorowanie na COVID-19 a ubezpieczenie szkolne

Ochronę przed skutkami zachorowania na COVID-19 posiadają również niektóre ubezpieczenia wykupione dla uczniów. W polisach tych zwykle gwarantowane jest jednorazowe świadczenie w przypadku pobytu w szpitalu w wyniku choroby COVID-19.

Kwarantanna lub izolacja poza zakresem ubezpieczenia

Oferowane polisy turystyczne nie ochronią nas jednak przed skutkami kwarantanny lub izolacji. Ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia, koszty transportu powrotnego do kraju z powodu niemożliwości skorzystania z wcześniej wykupionego biletu np. lotniczego, koszty rekonwalescencji po szpitalu, ale nie pokrywa kosztów kwarantanny czy izolacji. Ubezpieczenia nie przewidują więc rekompensaty za zmarnowany przez zachorowanie urlop.

W ramach ubezpieczenia pokryte zostaną straty ubezpieczonego, czyli jedynie te koszty, które musiał ponieść w związku z zachorowaniem.

Źródło:
Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor Bankier.pl

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017),gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku (2012-2015). Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach na łamach Bankier.pl i PIT.pl porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane: Koronawirus - poradnik

Komentarze (2)

dodaj komentarz
jurekwiat
Bardzo fajny artykuł. Ja właśnie jestem w trakcie przygotowań na wyjazd na urlop. Załatwiłem już ubezpieczenie (podziękowania dla pani z firmy Alien w Szczecinie za szybkie załatwienie sprawy). Na każdy dłuższy wyjazd się ubezpieczam i mam spokojną głowę.
ja3
Prawdziwe żniwa na firm ubezpieczeniowych :-)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki