SMART > Poradniki > Aktualności finansowe > Covid-19: ważna zmiana dotycząca pracy zdalnej już od 1 lipca

Covid-19: ważna zmiana dotycząca pracy zdalnej już od 1 lipca

Z początkiem lipca 2023 roku stan zagrożenia epidemicznego na obszarze  Rzeczypospolitej Polskiej zostaje odwołany. To świetna wiadomość. Najprawdopodobniej okres pandemiczny mamy już definitywnie za sobą. Miejmy przy tym świadomość, że koniec stanu zagrożenia epidemicznego przynosi zmiany prawne. Te dotyczą między innymi pracy zdalnej.

Covid-19: ważna zmiana dotycząca pracy zdalnej już od 1 lipca
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce

20 marca 2020 roku wprowadzono w Polsce stan epidemii. Wiązało się to z wprowadzeniem szeregu określonych ograniczeń. Z kolei 16 maja 2022 stan epidemii został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. W pewnym uproszczeniu spowodowało to poluzowanie obostrzeń.

Tymczasem 1 lipca 2023  stan zagrożenia epidemicznego zostaje zniesiony. Poniekąd oznacza to powrót do rzeczywistości znanej przed pandemią COVID-19. Stosowne rozporządzenie już zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia wskazują, że zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego będzie miało pozytywny wpływ na całą gospodarkę, w tym na działalność małych i średnich przedsiębiorstw.

Zmiany dotyczące pracy zdalnej od lipca 2023

Największe zmiany w zakresie pracy zdalnej wprowadziła nowelizacja Kodeksu pracy.  Nowe przepisy wprowadzone w 2023 roku zdefiniowały pojęcie pracy zdalnej. Nowelizacja określiła też sposób uzgadniania warunków pracy zdalnej pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Ponadto przepisy sprecyzowały sposób rozliczania kosztów pracy w trybie zdalnym.

Jednakże odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego również ma konsekwencje względem prawnych aspektów pracy zdalnej. Należy bowiem zauważyć, że w niektórych sytuacjach pracodawca może nakazać pracownikowi wykonywanie obowiązków w formie pracy zdalnej. Dotyczy to stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii i właśnie wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego.

Tymczasem już wkrótce polecenie pracy zdalnej na podstawie przepisów dotyczących stanu zagrożenia epidemicznego nie będzie możliwe. Zmiany mają bardziej charakter formalny, ponieważ praca zdalna została już uregulowana w Kodeksie pracy. Warto jednak zauważyć, że w niektórych przedsiębiorstwach regulacja pracy zdanej wciąż może być oparta właśnie o przepisy związane ze stanem zagrożenia epidemicznego. Stąd oczekiwać nalezy działań dostosowawczych.

Jakie jeszcze zmiany przyniesie odwołany stan zagrożenia epidemicznego?

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego wpływa nie tylko na pracę zdalną. Wśród szeregu zmian szczególną uwagę wzbudza to, że od 1 lipca 2023 roku:

  • Wraca obowiązek przeprowadzania okresowych badań lekarskich wynikających z zapisów Kodeksu Pracy.

  • Pracodawca nie będzie miał już możliwości wysłania pracownika na przymusowy urlop w związku z pandemią.

  • Wszelkie wstępne szkolenia BHP będą prowadzone w trybie stacjonarnym.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia w zakresie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego wpływa także na kwestie niezwiązane ze stanowiskiem pracy. Od 1 lipca 2023 roku znika obowiązek noszenia maseczek w szpitalach i przychodniach. Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia zastrzega, że kierownik szpitala ma prawo wprowadzić ten obowiązek w obrębie danej placówki.

Poradniki