REKLAMA

WOJAS S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej WOJAS S.A.

2020-08-15 18:21
publikacja
2020-08-15 18:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CV_Kazimierz_Ostatek.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-15
Skrócona nazwa emitenta
WOJAS S.A.
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej WOJAS S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd WOJAS S. A. z siedzibą w Nowym Targu działając na podstawie § 5 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przekazuje do publicznej wiadomości, iż na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A. z dnia 14.08.2020 r. dokonano wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w składzie Władysław Chowaniec, Jacek Konieczny, Barbara Kubacka, Kazimierz Ostatek i Jan Rybicki. Tym samym, ze składu Rady Nadzorczej ustąpił Pan Kazimierz Nowakowski w wyniku zakończenia poprzedniej kadencji. Jednocześnie do składu Rady Nadzorczej powołano w myśl uchwały nr 22 Walnego Zgromadzenia Pana Kazimierza Ostatka. Dotychczasowe osiągniecia zawodowe oraz pozostałe informacje o Panu Kazimierzu Ostatku Zarząd WOJAS S.A. przekazuje w załączniku.
Załączniki
Plik Opis
CV Kazimierz Ostatek.pdfCV Kazimierz Ostatek.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-15 Wiesław Wojas Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki