REKLAMA

WIELTON S.A.: Wniosek Zarządu i opinia Rady Nadzorczej Wielton S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2020

2021-05-31 19:47
publikacja
2021-05-31 19:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-31
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Wniosek Zarządu i opinia Rady Nadzorczej Wielton S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Wielton S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 31 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, pozytywnie zaopiniowała wniosek przedstawiony jej w tym samym dniu przez Zarząd Spółki, dotyczący zarekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku netto w kwocie 27 927 461,35 tys. zł, osiągniętego przez Spółkę w 2020 roku, w całości na kapitał zapasowy.

Ostateczna decyzja w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2020 zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Piotr Maciej Kamiński Wiceprezes Zarządu Piotr Maciej Kamiński
2021-05-31 Tomasz Śniatała Członek Zarządu Tomasz Śniatała
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki