REKLAMA
BADANIE

WIELTON S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

2023-01-11 14:01
publikacja
2023-01-11 14:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-11
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] („Rozporządzenie”), Zarząd Wielton S.A. („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.
I. Raporty kwartalne:
•Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2023 roku: 25 maja 2023 roku.
•Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2023 roku: 16 listopada 2023 roku.
II. Raport półroczny:
•Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2023 roku: 14 września 2023 roku.
III. Raporty roczne:
•Jednostkowy raport roczny Wielton S.A. za 2022 rok: 20 kwietnia 2023 roku.
•Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Wielton za 2022 rok: 20 kwietnia 2023 roku.
Jednocześnie Emitent informuje, iż podjął decyzję o przekazywaniu do publicznej wiadomości rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych i półrocznego, o których mowa odpowiednio w § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-11 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec
2023-01-11 Tomasz Śniatała Członek Zarządu Tomasz Śniatała
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki