REKLAMA

Venture INC ASI S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Venture INC ASI S.A.

2021-04-20 17:52
publikacja
2021-04-20 17:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2021.04.20_uchwaly.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-20
Skrócona nazwa emitenta
Venture INC ASI S.A.
Temat
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Venture INC ASI S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 20.04.2021 roku. Dokument dotyczący podjętych uchwał stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Emitenta informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał. Dodatkowo Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które nie zostały podjęte w wyniku odstąpienia od ich podjęcia z powodu braku kworum wymaganego przez Kodeks spółek handlowych oraz uchwałę, która została poddana pod głosowanie, ale nie została podjęta.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
2021.04.20 uchwały.pdf2021.04.20 uchwały.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-20 Jakub Sitarz Prezes Zarządu Jakub Sitarz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki