REKLAMA

VR Factory Games S.A.: Zawarcie umowy na dystrybucję Horror Bar VR i Bartender VR Simulator poprzez nowy kanał dystrybucyjny na terenie Ameryki Północnej

2022-11-19 18:07
publikacja
2022-11-19 18:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-19
Skrócona nazwa emitenta
VR Factory Games S.A.
Temat
Zawarcie umowy na dystrybucję Horror Bar VR i Bartender VR Simulator poprzez nowy kanał dystrybucyjny na terenie Ameryki Północnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd VR Factory Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 18 listopada 2022 r. (w godzinach nocnych) otrzymał informację o podpisaniu przez drugą stronę, a tym samym o zawarciu umowy z firmą z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (dalej: Dystrybutor) na dystrybucję gier Horror Bar VR i Bartender VR Simulator (zwane łącznie Grami) w nowych kanałach dystrybucyjnych, w których Spółka do tej pory nie prowadziła sprzedaży Gier. Na podstawie tej umowy, Dystrybutor zobowiązał się do dystrybucji Gier na terytorium Ameryki Północnej, za pośrednictwem platform GameStop i Amazon (koszty związane z dystrybucją tych gier ponoszone będą przez Dystrybutora). Dystrybutor m.in. zobowiązał się do uwzględnienia Gier w kampanii marketingowej sezonu świątecznego (wraz z grami innych wydawców), której łączną wartość Dystrybutor szacuje na 500 tys. USD.

Spółka z kolei zobowiązała się udzielić Dystrybutorowi wyłączne, podlegające sublicencjonowaniu prawa i licencje na wprowadzenie do obrotu, dystrybucję i sprzedaż Gier w wyżej wymienionych kanałach sprzedaży, a także niewyłączne, podlegające sublicencjonowaniu prawa i licencje na używanie znaków towarowych Spółki, a także sublicencji na wszystkie znaki towarowe, na które udzielono licencji Spółce przez zewnętrznych dostawców, wykorzystywanych w związku z Grami, w związku z dystrybucją, sprzedażą, promocją i marketingiem Gier (Spółka zachowuje wszelkie prawa własności do Gier na całym świecie bezterminowo).

Z tytułu realizacji niniejszej umowy, Spółka będzie partycypować na zasadach określonych w tej umowie w przychodach ze sprzedaży Gier.

Umowa została zawarta na okres 6 miesięcy od daty pierwszej komercyjnej sprzedaży Gier, z automatycznym jej odnawianiem na kolejne 12 miesięczne okresy, chyba, że któraś strona nie wyrazi zgodę na to przedłużenie. Strony w umowie zawarły również postanowienia o możliwości jej rozwiązania przez każdą ze stron.
Zarząd wskazuje, iż zawarcie niniejszej umowy umożliwi Spółce dotarcie do nowych grup odbiorców – Dystrybutor szacuje zasięg na ponad 30 mln konsumentów. Ponadto, oprócz korzyści finansowej z bezpośredniej sprzedaży Gier, wartością tej umowy jest również wartość marketingowa polegająca na budowaniu świadomości zarówno produktów jak i studia VR Factory Games.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-19 Sławomir Matul Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki