Ursus z ujemnym kapitałem własnym. Audytor odmawia wyrażenia opinii

W opublikowanym raporcie rocznym Ursusa uwagę przykuwa odmowa wyrażenia opinii przez firmę EY. Audytor stawia znak zapytania pod kwestią dalszej działalności spółki, której kapitał własny zszedł poniżej zera.

(fot. Dariusz Gorajski / FORUM)

W 2018 r. skonsolidowana strata netto Ursusa wyniosła 150,7 mln zł wobec 23,2 mln zł straty netto w roku poprzednim. W omawianym okresie przychody sięgnęły 214,6 mln zł wobec 277,6 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata sięgnęła 104,3 mln zł wobec 4,3 mln zł w 2017 r, zaś przychody 86,8 mln zł wobec 258,6 mln zł rok wcześniej. Wyniki korespondują z opublikowanymi tydzień temu wynikami szacunkowymi.

– Spadek przychodów ze sprzedaży krajowej wynikał w głównej mierze z braku realizacji dopłat unijnych, które mają znaczący wpływ na decyzje dotyczące zakupów inwestycyjnych w rolnictwie oraz pogarszającej się koniunktury na rynku maszyn rolniczych w Polsce – informuje spółka, dodając, że w 2018 r. obniżył się jej eksport, co związane było z opóźnieniami realizacji kontraktu w Etiopii. W trakcie realizacji jest także kontrakt z klientem z Tanzanii.

W bacznie obserwowanej przez inwestorów spółce Ursus Bus przychody sięgnęły 117 mln zł, zaś strata wyniosła 31,8 mln zł.

– Spółka Ursus Bus odnotowała w 2018 r. stratę z uwagi na konieczność poniesienia wysokich kosztów realizacji kontraktów, w tym kosztów rozwojowych oraz działań promocyjnych podejmowanych w kraju i za granicą w celu zapewnienia pozyskania kontraktów w przyszłych okresach. Obecnie spółka ma w swoim portfelu umowy na dostawy pojazdów o łącznej wartości ponad 100 mln zł. Realizacja umów będzie miała znaczący wpływ na wyniki osiągane przez spółkę w kolejnych okresach sprawozdawczych. Warunkiem realizacji ww umów jest dokapitalizowanie spółki poprzez pozyskanie inwestora – czytamy w sprawozdaniu.

EY odmawia

Cieniem na raporcie Ursusa kładzie się odmowa wyrażenia opinii przez niezależnego biegłego rewidenta. Audytor zwraca uwagę na wątpliwości związane z możliwością kontynuowania działalności przez spółkę.

- Wobec istotnego znaczenia spraw opisanych w uzasadnieniu odmowy wyrażenia opinii, w szczególności uwzględniając istotność kwestii kontynuacji działalności spółki przedstawionej poniżej oraz wpływ, jaki mogłoby wywrzeć uwzględnienie jej w załączonym sprawozdaniu finansowym na wynik finansowy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku oraz na sytuację majątkową i finansową spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku, nie byliśmy w stanie uzyskać wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących możliwości kontynuowania działalności przez spółkę i stanowiących podstawę do wyrażenia opinii z badania. Dlatego też nie wyrażamy opinii na temat załączonego sprawozdania finansowego – tłumaczy EY w uzasadnieniu.

Jak punktuje audytor, na koniec 2018 r. objęty przyspieszonym postępowaniem układowym Ursus posiadał ujemy kapitał własny w wysokości -50 mln zł, zaś jego zobowiązania krótkoterminowe przewyższały aktywa obrotowe o 141 mln zł.

– Okoliczności wymienione powyżej wskazują, iż istnieje znacząca niepewność i poważne zagrożenie co do możliwości kontynuowania działalności przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. (…) Bez pozyskania dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania oraz ostatecznego porozumienia z wierzycielami możliwość kontynuowania działalności przez Grupę jest istotnie ograniczona, co wskazuje na istnienie znaczącej niepewności, co do zdolności Grupy do dalszej kontynuacji działalności w najbliższej przyszłości – wskazuje EY.

Michał Żuławiński

Źródło:
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
2 4 raficus

A ja bym sugerował zrobienie porządnego audytu w spółce URSUS w szczególności pod katem podejmowanych decyzji, wydawania pieniędzy i uposażeń prezesa, doradców i reszty w białych kołnierzykach.

! Odpowiedz
10 28 trooper

Perełka w oku Morawieckiego i całego PIS zresztą. Dam sobie głowę uciąć, że nie dadzą ursusowi upaść. Prędzej podatnik wyskobie jakiś miliard jak na TVP na ratowanie.

! Odpowiedz
3 17 solange1211

A kurs rośnie 10%

! Odpowiedz
12 54 fakty

Państwowe pożyczki dla afrykańskich buntustanów żeby napędzić sprzedaż chłamu z Ursusa, prywatnej firmy - kilkadziesiąt milinów złotych. Zdjęcie propagandowe prezydenta na twittera z murzynami z Etiopii - bezcenne

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne
URSUS -0,61% 0,65
2019-10-23 11:58:59
WIG -0,22% 57 859,66
2019-10-23 11:56:00
WIG20 -0,17% 2 208,32
2019-10-23 12:11:45
WIG30 -0,12% 2 496,94
2019-10-23 12:11:00
MWIG40 0,34% 3 661,60
2019-10-23 11:56:45
DAX 0,35% 12 799,14
2019-10-23 12:06:00
NASDAQ -0,72% 8 104,30
2019-10-22 22:03:00
SP500 -0,36% 2 995,99
2019-10-22 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.