Urlop wypoczynkowy za kilka dni pracy

W zasadzie można uznać, że stosowanie przepisów urlopowych, dość poważnie zmienionych na początku 2004 r., nie przysparza większych problemów. Na tle indywidualnych sytuacji występują jednak jeszcze pewne wątpliwości. Zwłaszcza w mikroprzedsiębiorstwach, gdzie nie ma wyodrębnionych służb kadrowych. Stąd wciąż napływające do naszej redakcji pytania Czytelników. Poniżej jedno z takich zagadnień.

Czy pracownikowi, z którym zawarto umowę o pracę na 14-dniowy okres próbny (umowa rozpoczęła się i zakończyła w tym samym miesiącu kalendarzowym), przysługuje urlop wypoczynkowy? Nadmieniam, że pracownik nie kontynuuje pracy w naszym zakładzie.

Na tak postawione pytanie nie można odpowiedzieć jednoznacznie. Jeżeli jest to pierwsza praca pracownika, z pewnością nie. Jeśli kolejna, ale wcześniejsze zatrudnienie także miało miejsce w bieżącym roku kalendarzowym, niezbędna jest analiza długości zatrudnienia oraz uprawnień nabytych u poprzedniego (poprzednich) pracodawcy. W jeszcze inny sposób rozpatruje się prawo do urlopu pracownika, który pierwszy rok aktywności zawodowej ma już za sobą. Każdy przypadek należy analizować indywidualnie.


Pierwszy rok pracy

Pracownicy z zerowym kontem stażowym, tj. podejmujący pierwszą pracę w życiu, w zasadzie niemal na starcie, bo już z upływem pierwszego miesiąca pracy, nabywają uprawnienia urlopowe. W roku podjęcia pierwszej pracy, za każdy przepracowany miesiąc pracownikowi przysługuje 1/12 wymiaru urlopu przysługującego po przepracowaniu roku (art. 153 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.). Takie fragmentaryczne nabywanie uprawnień urlopowych dotyczy tylko pierwszego roku kalendarzowego, w którym pracownik rozpoczął życie zawodowe. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Ustalenie wymiaru urlopu za 1 miesiąc, musi poprzedzać ustalenie - w oparciu o posiadany staż urlopowy - wymiaru urlopu "przysługującego pracownikowi po przepracowaniu roku". Przypomnijmy, że w obecnym stanie prawnym wyróżniamy dwie wielkości:

 • 20 dni urlopu przysługuje pracownikowi, który jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
   
 • 26 dni - w razie co najmniej 10-letniego stażu urlopowego.

Iloczyn ustalonego wymiaru i 1/12 wskazuje liczbę dni należną pracownikowi po przepracowaniu każdego miesiąca. Należy także pamiętać, że ustawodawca przewidział zaliczanie poprzednich okresów zatrudnienia do okresu, od którego zależy prawo do urlopu (art. 1541 § 1 K.p.).

Przykład 1

Pracownik legitymujący się 4-letnim stażem urlopowym (ukończone LO), podjął pierwszą w życiu pracę zawodową 1 sierpnia br., w ramach umowy o pracę na 14-dniowy okres próbny. Strony nie zawarły kolejnej umowy o pracę. Pracownik nie nabył prawa do urlopu wypoczynkowego, bowiem nie przepracował ani jednego pełnego miesiąca.


Przykład 2

Załóżmy, że zatrudnienie podjęte przez pracownika, o którym mowa w przykładzie 1, było jego kolejnym zatrudnieniem, przy czym wcześniejszy okres pracy także przypadał w bieżącym roku kalendarzowym (od 1 stycznia 2006 r. do 15 lipca 2006 r.). Pracownik ten nabył u poprzedniego pracodawcy prawo do urlopu w wymiarze 6/12 z 20 dni (1/12 za każdy pełny miesiąc przepracowany). Niepełna końcówka miesiąca (15 dni lipca) została zaliczona przez kolejnego pracodawcę. Suma okresów przepracowanych (15 dni + 14 dni) nie dała jednak prawa do kolejnej cząstki urlopu wypoczynkowego. Jeżeli pracownik podejmie kolejną pracę w bieżącym roku kalendarzowym, owe 29 dni zaliczy kolejny pracodawca.


Przepis przejściowy

Przedstawione wyżej zasady nabywania uprawnień urlopowych w pierwszym roku zatrudnienia nie obejmują pracowników, którzy pierwszą pracę podjęli w roku 2003 (lub wcześniej) i nie nabyli jeszcze prawa do urlopu kolejnego. Pojęcie "kolejny" należy tu rozumieć jako "drugi" w życiu zawodowym. Trzeba przy tym pamiętać, że prawo do pierwszego urlopu pracownik nabywał dwuetapowo, z upływem 6 miesięcy w wymiarze połowy wymiaru przysługującego po przepracowaniu roku, a z upływem roku do pozostałej części. Powyższe wynika z art. 18 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 213, poz. 2081). Stanowi on, iż do pracowników, którzy do dnia wejścia w życie tej ustawy nie nabyli prawa do kolejnego urlopu, stosuje się do czasu nabycia prawa do kolejnego urlopu zasady obowiązujące przed wejściem w życie nowelizacji.

Uwaga! Przepis przejściowy reguluje nabywanie prawa do urlopu (wg zasad dotychczasowych), nie zaś jego wymiar.


Przykład

Pracownica legitymująca się 8-letnim stażem zawodowym (studia wyższe), podjęła pierwsze zatrudnienie na podstawie umowy na czas określony 23 marca 2003 r. Umowę tę rozwiązała 31 grudnia 2003 r. Po kilku latach przerwy podjęła kolejne zatrudnienie w ramach umowy o pracę na okres próbny (od 1 do 14 sierpnia 2006 r.). Strony nie kontynuują stosunku pracy. Pracownica nabyła prawo do urlopu u poprzedniego pracodawcy w dniu 22 września 2003 r. tj. po przepracowaniu 6 miesięcy, w wymiarze połowy wymiaru przysługującego po przepracowaniu roku. W tegorocznym zatrudnieniu nie nabyła prawa do urlopu, bowiem nie osiągnęła wymaganego rocznego stażu pracy. Suma zaliczanych okresów zatrudnienia wynosi:

  • 23 marca 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. - 9 miesięcy i 9 dni,
      
  • 1 do 14 sierpnia 2006 r. - 14 dni

  łącznie 9 miesięcy i 23 dni.

Pracownica musi dopracować 2 miesiące i 7 dni dla nabycia prawa do drugiej części urlopu.


Urlopy kolejne

Jeżeli pracownik, o którym mowa w pytaniu, ma prawo do urlopu kolejnego, jego uprawnienia urlopowe należy rozpatrywać w oparciu o art. 1551 K.p. Otóż pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym. Należy jednak pamiętać o trzech zasadach:

 • przy ustalaniu urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym, kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu,
     
 • niepełny kalendarzowy miesiąc zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.
     
 • jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje wyłącznie dotychczasowy pracodawca.

Co bardzo istotne, jeżeli pracownik pracował przedtem u innego pracodawcy i wykorzystał tam urlop za bieżący rok kalendarzowy w przysługującym lub wyższym wymiarze, nowy pracodawca stosownie ogranicza prawo do urlopu wypoczynkowego.autor: Jolanta Rogacewicz
Gazeta Podatkowa Nr 279 z dnia 2006-09-11
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
4 8 ~Anna

po 5letniej przerwie od ostatniego zatrudnienia pracownik zatrudniony od 27.04.2015r
w kwietniu przepracował 3 dni a w maju 1 dzień. Złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę
za porozumienie stron.
Kadrowa wyliczyła urlop wypoczynkowy za ten okres w wymiarze 5 dni czy prawidłowo

! Odpowiedz
0 0 ~Miauuu

TAK.

Nie jest to jego pierwsza praca, nie był w tym roku zatrudniony u innego pracodawcy.
Zatem kwiecień liczymy jako 1/12 z 26 dni oraz 1/12 z 26 dnia za maj. Rozumiem , że okres wypowiedzenia został polubownie dogadany (skrócony dwutygodniowy okres). 1 maja to było wolne, więc przyszedł 4-go maja i złożył tego dnia wypowiedzenie. Zatem pracuje u Was do 11go maja w tym bierze 5 dni urlopu. Wypłatę ma dostać za 9 dni ciężkiej pracy mimo że robił 4 dni.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

  Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl