REKLAMA

Ubezpieczenie psa i kota – gdzie kupisz i ile kosztuje?

2017-05-18 06:00, akt.2021-02-05 12:59
publikacja
2017-05-18 06:00
aktualizacja
2021-02-05 12:59
Ubezpieczenie psa i kota – gdzie kupisz i ile kosztuje?
Ubezpieczenie psa i kota – gdzie kupisz i ile kosztuje?
fot. v-svirido / / Shutterstock

Ubezpieczenie od wyrządzonych szkód, zdarzeń losowych, śmierci, a nawet zwrot kosztów leczenia – na rynku coraz częściej można spotkać oferty dla właścicieli czworonożnych pupili. Sprawdzamy propozycje ubezpieczycieli.

Ubezpieczenia zwierząt są w dalszym ciągu produktem mało popularnym, u niektórych wywołują wręcz uśmiech na twarzach. Jeśli jednak ubezpieczamy wszystko, co cenne i ważne, dlaczego nie pomyśleć o swoim pupilu. Zważywszy na rosnące ceny usług weterynaryjnych, ubezpieczenie może okazać się ulgą dla kieszeni właściciela w razie nieszczęśliwego wypadku. Dostępne na rynku pakiety mogą obejmować:

 • koszty wizyty w placówce weterynaryjnej,
 • koszt pobytu w klinice dla zwierząt,
 • koszt badań, leków, środków opatrunkowych, zabiegów ambulatoryjnych i operacyjnych,
 • koszty uśpienia oraz kremacji,
 • koszty poniesione na szukanie zaginionego pupila,
 • koszt opieki nad zwierzęciem w trakcie hospitalizacji właściciela.

Trzeba jednak zaznaczyć, że właścicielowi zwierzęcia przysługuje z tytułu ochrony zwrot poniesionych kosztów wyłącznie do wysokości sumy ubezpieczenia, która została określona w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Należy również pamiętać, że właściciele psów oraz kotów ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone przez nie szkody. Towarzystwa ubezpieczeniowe przewidziały ofertę również na taką okoliczność, proponując wykupienie dodatkowej ochrony w ramach szerszych pakietów, np. ubezpieczeń mieszkaniowych lub ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Inną formą ochrony jest natomiast ubezpieczenie zwierząt od nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie psa i kota

Zakres ochrony

Ubezpieczyciel

zwrot kosztów za szkody wyrządzone przez zwierzę, m.in. pogryzienie, zniszczenie mienia osoby trzeciej;

Aviva, Ergo Hestia, Warta,  PZU, Generalii, Axa (wyłącznie dla klientów mBanku)

zwrot kosztów w razie odniesienia obrażeń przez zwierzę w wyniku zdarzenia losowego, m.in. pożaru, zalania, kradzieży z włamaniem lub rozboju;

Aviva, Warta, Compensa, Concordia, PZU, Axa (wyłącznie dla klientów mBanku)

zwrot kosztów leczenia w przypadku wystąpienia choroby lub nieszczęśliwego wypadku zwierzęcia: pokrycie kosztów wizyt w lecznicy, badań, leków, środków opatrunkowych, zabiegów ambulatoryjnych, zabiegów operacyjnych;

Compensa, Link4, Aviva, Generalli

zwrot kosztów uśpienia, kremacji i pochówku;

Compensa, Aviva, PZU

wypłata świadczenia na zakup nowego zwierzęcia w razie uśpienia w następstwie choroby lub wypadku;

Compensa

wypłata środków na poszukiwanie w przypadku zaginięcia  Aviva

zwrot kosztów opieki nad zwierzęciem w przypadku hospitalizacji właściciela: wyprowadzanie na spacer, karmienie, utrzymanie higieny zwierzęcia; 

Uniqa, Allianz, Compensa, Ubezpieczenia Pocztowe, Axa (wyłącznie dla klientów mBanku)

infolinia weterynaryjna;

Ubezpieczenia Pocztowe, Axa (wyłącznie dla klientów mBanku), Aviva

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie ofert ubezpieczeniowych, stan na 5.02.2021 r.

OC w życiu prywatnym – pogryzienie, zniszczenie mienia

Właściciele niesfornych czworonogów mają możliwość wykupienia polisy od odpowiedzialności cywilnej od szkód wyrządzonych przez zwierzęta - psa czy kota. Towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej proponują tego typu ochronę jako rozszerzenie ubezpieczenia nieruchomości lub ubezpieczania od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Dodatkową ochronę OC, która gwarantuje pokrycie roszczeń finansowych osób poszkodowanych przez naszego pupila, oferują: Aviva, Generali, Ergo Hestia, Compensa, Warta, Link4, Axa oraz PZU.

Nieszczęśliwy wypadek, kradzież, włamanie

Zwierzęta domowe można ubezpieczyć od nieszczęśliwych wypadków w ramach standardowych polis mieszkaniowych. W przedmiotowych ubezpieczeniach zwierzęta są ubezpieczone na takich samych zasadach jak rzeczy ruchome. Ubezpieczenie obejmuje ochronę od ognia, kradzieży oraz innych zdarzeń losowych, w wyniku których mogą ucierpieć.

Decydując się na dodatkowy pakiet, wartość psa czy kota jest uwzględniana w sumie ubezpieczenia mienia ruchomego. Należy jednak pamiętać, że ubezpieczenie zwierząt domowych w ramach sumy ubezpieczenia mienia ruchomego na polisie mieszkaniowej wiąże się z tym, że są one objęte ochroną wyłącznie w miejscu ubezpieczenia, wskazanym na polisie. Natomiast poza obrębem nieruchomości nie będą objęte ochroną.

Pokrycie kosztów opieki nad zwierzęciem domowym

Firmy ubezpieczeniowe oferują również usługi assistance, które obejmują m.in. opiekę nad zwierzętami domowymi w przypadku, gdy ubezpieczony właściciel jest hospitalizowany. Z takiej ochrony mogą skorzystać m.in. klienci Uniqa. Ubezpieczyciel w ramach ubezpieczenia nieruchomości "Twój Dom Plus" bądź ubezpieczenia turystycznego "Radość Odkrywania" zapewnia organizację opieki nad zwierzęciem oraz pokrycie kosztów z nią związanych.

Usługa obejmuje karmienie, wyprowadzanie zwierzęcia, utrzymywanie jego higieny oraz transport do osoby lub placówki wskazanej przez ubezpieczonego. Świadczenia pokrywane są do limitu 300 zł za jedno zdarzenie rocznie, gdy w miejscu zamieszkania ubezpieczeniowego nie ma żadnej osoby mogącej zapewnić opiekę nad zwierzęciem.

Również w Allianz posiadacze Assistance mogą liczyć na nadzór nad zwierzętami w przypadku, gdy ubezpieczony jest hospitalizowany przez okres dłuższy niż 2 dni. W takim wypadku ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty opieki nad zwierzęciem w miejscu zamieszkania właściciela w limicie do 150 zł przez maksymalnie trzy dni lub zorganizuje transport do wskazanej osoby lub schroniska w limicie do 200 zł.  

Natomiast klienci, którzy skorzystają z Ochrony Wypadkowej w Ubezpieczeniach Pocztowych, mogą liczyć na organizację i pokrycie kosztów opieki nad zwierzęciem domowym, która zapewnia m.in. wyprowadzanie na spacer, ale nie częściej niż trzy razy dziennie, karmienie oraz utrzymanie higieny zwierzęcia.

Pomoc weterynaryjna

Usługi weterynaryjne nie należą do tanich. Koszt wizyty konsultacyjnej w gabinecie oscyluje w granicach od 40 do 100 zł., do tego dochodzą pozostałe świadczenia, które otrzymał pupil w trakcie pobytu. Natomiast cena specjalistycznych badań uzależniona jest od lokalizacji czy renomy kliniki weterynaryjnej.

Przykładowe ceny usług weterynaryjnych

Nazwa zabiegu

Cena

Wizyta w gabinecie

40 -100 zł

Badanie biochemiczne krwi

35 - 300 zł

Badanie morfologiczne krwi

15 - 30 zł

Badanie EKG

50 - 100 zł

Badanie USG

70 - 150 zł

Zdjęcie RTG

50 - 400 zł

Drobny zabieg chirurgiczny

120 - 250 zł

Leczenie złamań

250 - 650 zł

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego kolana

520 - 620 zł

Eutanazja

60 - 300 zł

Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez strony internetowe lecznic weterynaryjnych oraz Ogólnopolską Bazę Lecznic Weterynaryjnych

Pomoc w razie wysokich kosztów leczenia psa bądź kota może stanowić ubezpieczenie proponowane przez Link4 oraz Compensę. Właściciel zwierzaka może zadbać o jego bezpieczeństwo, nabywając ubezpieczenie w Link4, które w razie wypadku wymagającego pomocy weterynaryjnej, pokryje koszty wizyty w lecznicy, badań, leków, środków opatrunkowych, zabiegów ambulatoryjnych oraz zabiegów operacyjnych. W ramach jednego zdarzenia pokrywany jest koszt do 1000 zł. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maksymalnie dwa zdarzenia w roku i jest dostępna w dwóch wariantach:

 • podstawowym, którego koszt wynosi 69 zł rocznie,
 • rozszerzonym o OC w życiu prywatnym na wypadek, gdyby pupil wyrządził szkodę osobie trzeciej - składka roczna wynosi 94 zł.

Compensa umożliwia swoim klientom rozszerzenie zakresu polisy "Mój Dom" o ubezpieczenie weterynaryjne "Mój Compan". Ubezpieczenie gwarantuje zwrot kosztów w przypadku wystąpienia choroby lub nieszczęśliwego wypadku psa lub kota. Zakres umowy obejmuje koszty leczenia weterynaryjnego poniesione na ratowanie zdrowia lub życia zwierzęcia. Natomiast w przypadku konieczności uśpienia, pakiet pokrywa również koszt kremacji i pochówku. Dodatkowo ubezpieczenie zapewnia wypłatę świadczenia na zakup nowego zwierzęcia w przypadku, gdy zajdzie konieczność uśpienia pupila w następstwie choroby lub wypadku.

Należy jednak pamiętać, że ubezpieczenie nie pokrywa m.in. kosztów leczenia zwierząt przez osoby nieposiadające czynnego prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii, leczenia wad wrodzonych czy zachorowań będących skutkiem niewykonania obowiązkowych szczepień ochronnych. Z zakresu ochrony wyłączone są również następstwa niezapewnienia zwierzętom właściwych warunków bytowania oraz pielęgnacji, zaniedbań żywieniowych oraz pozostawienia zwierzęcia bez opieki przez okres dłuższy niż 24 godziny. Suma ubezpieczenia weterynaryjnego "Mój Compan" dla każdego zwierzęcia wynosi 8 000 zł, w tym:

 • limit 5000 zł - na koszty leczenia weterynaryjnego,
 • limit 600 zł - koszty uśpienia, kremacji i pochówku,
 • limit 3000 zł - jednorazowe świadczenie na zakup nowego zwierzęcia.  

Roczny koszt ubezpieczenia wynosi 440 zł. Natomiast klienci, którzy podpiszą umowę ubezpieczenia mieszkania lub domu mieszkalnego na okres trzech lat, w trzecim roku mogą liczyć na zniżkę składki w wysokości 50 proc.

Z kolei Aviva zwróci maksymalnie 500 zł za koszty poniesione na poszukiwanie zaginionego kota lub psa. Natomiast w przypadku kosztów leczenia weterynaryjnego, powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku, uśpienia, kremacji oraz pochówku, posiadacze czworonogów mogą liczyć na środki do w wysokości do 2 tys. zł.

Usługi dodatkowe

Osoby, które przystąpią do programu lojalnościowego Uniqa - BonusClub, mogą skorzystać z bezpłatnych produktów assistance. W zależności od posiadanego pakietu mogą wybrać program Zadbany Pupil, który obejmuje organizację i refundację dwóch konsultacji w placówce weterynaryjnej do kwoty 500 zł każda, transport zwierzęcia we wskazane miejsce oraz organizację wizyty u behawiorysty lub psiego fryzjera.

Ubezpieczenie Pocztowe natomiast w ramach assistance dla zwierząt oferuje pomoc w dokonaniu rezerwacji w placówce weterynaryjnej, transport zwierzęcia wraz z opiekunem do placówki medycznej lub z placówki do miejsca zamieszkania oraz dostęp do infolinii weterynaryjnej. Należy jednak mieć na uwadze, że informacje udzielone na infolinii mają charakter ogólny i nie stanowią porady lekarskiej. Ubezpieczyciel udziela również pomocy w przypadku zaginięcia pupila – pomoc w odzyskaniu zagubionego zwierzęcia.  

Strategiczne partnerstwo

Dla klientów mBanku w ramach partnerstwa Axa wraz z ubezpieczaniem nieruchomości proponuje dodatkowy pakiet - Twój Pupil. Przedmiotem ubezpieczenia jest NNW, OC oraz assistance. W ramach OC Twój Pupil ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za szkody wyrządzone osobom trzecim m.in. w wyniku pogryzienia czy uszkodzenia mienia. W zakresie NNW ubezpieczonemu przysługuje świadczenie z tytułu śmierci psa lub kota w wysokości 1000 zł. Natomiast w ramach assistance ubezpieczyciel zorganizuje lub zorganizuje i pokryje świadczenia związane z:

 • refundacją kosztów leczenia udokumentowanych urazów psa lub kota (limit do 1000 zł),
 • transportem zwierzęcia (limit do 500 zł),
 • opieką nad psem lub kotem (limit do 500 zł).

Dodatkowo klienci, który skorzystają z pakietu Twój Pupil, mają stały dostęp do infolinii weterynaryjnej.

Niewielki wzrost zainteresowania

Ubezpieczenie zwierząt na polskim rynku w dalszym ciągu nie jest produktem, po który sięgałoby wielu. Jednak wraz ze wzrostem świadomość właścicieli psów czy kotów, którzy pragną zapewnić swoim pupilom jak najlepszą ochronę, rośnie liczba firm ubezpieczeniowych, które włączyły do swojej oferty produkty dedykowane miłośnikom zwierząt.

Zapewne minie jednak jeszcze parę lat, nim nisza na rynku ubezpieczeń zostanie w pełni wykorzystana. Z jednej strony poszerzenie oferty ubezpieczeniowej dałoby szansę na rozwój tego rynku, a z drugiej strony aktualnie niewielka oferta towarzystw ubezpieczeniowych nie sprzyja rozprzestrzenianiu wśród właścicieli zwierząt idei ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez zwierzę domowe, od nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń losowych czy kosztów leczenia pupili.

Katarzyna Rostkowska, DF

Źródło:
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (21)

dodaj komentarz
jas2
Należy psa i kota ubezpieczyć na życie.
Mój kot nie był ubezpieczony i niestety stracił życie. Wpadł pod samochód.
zops
Czy kota znalezionego na odludziu t.j. takiego bez rodowodu i bez dowodu własności wystawianego legalnie i urzędowo można ubezpieczyć? Naszej rodzinie kiedyś przed laty skradziono takiego znalezionego kota, więc czy takiego kota można również ubezpieczyć?
zops odpowiada zops
...znaleziony kot był dwumiesięczny a teraz będzie prywatne sądownictwo.
katarzyna_jonska_boliglowa
Interesujący artykuł - przybliżyłabym jednak nowe ubezpieczenie, które z impetem wchodzi na rynek.

Generali, z myślą o psie - to pierwszy taki produkt na polskim rynku, ponieważ w przeciwieństwie do innych pozostałych na rynku propozycji - nie jest to zwykła opcja dodatkowa dopisana przykładowo do ubezpieczenia
Interesujący artykuł - przybliżyłabym jednak nowe ubezpieczenie, które z impetem wchodzi na rynek.

Generali, z myślą o psie - to pierwszy taki produkt na polskim rynku, ponieważ w przeciwieństwie do innych pozostałych na rynku propozycji - nie jest to zwykła opcja dodatkowa dopisana przykładowo do ubezpieczenia nieruchomości – nasi czworonożni przyjaciele zasługują na coś więcej!

Tak jak w ubezpieczeniu na życie, składka będzie indywidualnie wyliczana dla każdego psiaka. To przełom i kamień milowy w polskim sektorze ubezpieczeniowym.

Więcej informacji oraz kod rabatowy na stronie:
figo90
W zestawieniu brakuje najnowszego(premiera odbyła się 23 lutego 2021) ubezpieczenie dla psa Generali - Z myślą o Twoim psie. W odróżnieniu od zaprezentowanych propozycji w artykule, polisa z Generali jest niezależną polisą dla psa obejmującą zwrot kosztów leczenia weterynaryjnego wskutek choroby i nieszczęśliwego wypadku.W zestawieniu brakuje najnowszego(premiera odbyła się 23 lutego 2021) ubezpieczenie dla psa Generali - Z myślą o Twoim psie. W odróżnieniu od zaprezentowanych propozycji w artykule, polisa z Generali jest niezależną polisą dla psa obejmującą zwrot kosztów leczenia weterynaryjnego wskutek choroby i nieszczęśliwego wypadku.
Można dodać opcje dodatkowe takie jak odpowiedzialność cywilną właściciela psa oraz śmierć psa.
Po więcej szczegółów warto zajrzeć na stronę:
https://ubezpies.pl/generali/
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
zops
Czy nieprawny chodowca kota może go ubezpieczyć i czy nie będzie to ubezpieczenie (ubezpieczenie potwierdzone prawnie przecież), przeszkodą w odebraniu kota nieprawnemu chodowcy? A ponadto czy prawowity chodowca kota, nie zostanie zobowiazany przez sąd, do zwrotu wartości wpłaconej kwoty ubezpieczeniowej, po odebraniu skradzionego Czy nieprawny chodowca kota może go ubezpieczyć i czy nie będzie to ubezpieczenie (ubezpieczenie potwierdzone prawnie przecież), przeszkodą w odebraniu kota nieprawnemu chodowcy? A ponadto czy prawowity chodowca kota, nie zostanie zobowiazany przez sąd, do zwrotu wartości wpłaconej kwoty ubezpieczeniowej, po odebraniu skradzionego bezprawnie zwierzęcia? http://wells24.com
pasieczko1989
Ubezpieczenie zdrowotne dla psa i kota wraz z polisą na życie to nowy produkt dostępny aktualnie u jednego przedstawiciela ubezpieczeń tego typu AnimalFriend.pl.
Przy podstawowych składkach 30 lub 60 zł miesięcznie otrzymujemy polisę na życie, ubezpieczenie od wypadku komunikacyjnego, chorób, wszelkiego rodzaju złamań
Ubezpieczenie zdrowotne dla psa i kota wraz z polisą na życie to nowy produkt dostępny aktualnie u jednego przedstawiciela ubezpieczeń tego typu AnimalFriend.pl.
Przy podstawowych składkach 30 lub 60 zł miesięcznie otrzymujemy polisę na życie, ubezpieczenie od wypadku komunikacyjnego, chorób, wszelkiego rodzaju złamań i uszkodzeń kości, zwrot kosztów rehabilitacji, śmierci opiekuna ubezpieczonego, podstawowe badania w cenie ubezpieczenia, pobytu w klinice lub śmierci w skutek zawału serca, nieszczęśliwego wypadku lub udaru. Wysokość świadczeń uzależniona jest oczywiści od wysokości opłacanej składki.
Z niektórych „zdarzeń” uprawniających nas do uzyskania świadczenia pieniężnego możemy skorzystać dopiero po okresie karencji 180 dni, co jest oczywiście zrozumiałe w aspektach ekonomicznych. Raczej nie potrzeba tutaj powtórki z rozrywki ubezpieczeń Compensa, Ergo, Play, Aviva, które zaoferowały ubezpieczenia dla psów i kotów. Bardzo szybko wycofały się z tego pomysłu, gdyż tak naprawdę cały plan zagospodarowania środków był nieprzemyślany i nierentowny. Tutaj mamy zupełnie odwrotną sytuację, cały fundusz ubezpieczeniowy należący do zagranicznego podmiotu oparty jest o bezpieczne obligacje skarbu państwa (zagraniczne), a dodatkowo nadzór odpowiednika KNF, daje pełne poczucie gwarancji wypłaty środków i bezpieczeństwa.
Tak więc, te „niektóre zdarzenia” z karencją 180 dni to: pobyt w klinice w skutek nieszczęśliwego wypadku i choroby, podstawowe badania wykonywane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (RTG, EKG, USG jamy brzusznej, analiza kału i moczu, podstawowe badania krwi i testy alergiczne).
W przypadku ubezpieczeń z wyższą składką 100 lub 150 zł dodatkowo możemy skorzystać po okresie karencji 180 dni z świadczeń: zabieg odbioru porodu z cesarskim cięciem i lekami, szczepienie szczeniąt i kociąt (do 4 szt), kastracja/sterylizacja psa/kota/suczki/kotki, szczepienie przeciwko wściekliźnie psa i kota (raz na 2 lata).
Dla niektórych problemem jest dostępność pełnej sumy gwarancyjnej dopiero po 3 latach opłacania składek, a w przypadku zdarzeń przed uzyskaniem pełnej sumy – mamy prawo do świadczenia do wysokości opłaconych składek powiększonych o 3%.
Jak to się ma do rzeczywistości?
Przyjmując, że opłacamy składkę w wysokości 30 zł miesięcznie przez okres 36 miesięcy, to po 3 latach uzbiera nam się kwota 1080 zł. W przypadku jednak śmierci naszego pupila wskutek wypadku komunikacyjnego (wypadek samochodowy, potrącenie, itp.) otrzymamy 2500 zł z polisy na życie, a w przypadku śmierci w wyniku zawału lub udaru, urazu wskutek wypadku 1250 zł. Tak więc otrzymamy więcej niż odłożyliśmy podczas całego okresu płatności składek ubezpieczeniowych.
Czy opłaca się zakupić tego rodzaju ubezpieczenie?
Tak, jak najbardziej jest to opłacalny zakup, jednak lepiej od razu wykupić dodatkową polisę OC dla mienia od szkód wyrządzonych przez psa lub kota (zniszczenie mebli, porysowany lakier, uszkodzenie ogrodzenia, itd.), które kosztuje nas dodatkowe 15,00 zł miesięcznie. Czas karencji OC wynosi 60 dni kalendarzowych, a suma gwarancyjna 1000,00 zł. Opłaca się!
Więcej informacji na temat ubezpieczenia można znaleźć bezpośrednio na stronie ubezpieczyciela www.animalfriend.pl. Wszelkie dokumenty, zaświadczenia, opisu, pakiety, pliki PDF dostępne są tutaj: https://pliki.animalfriend.pl.
Biuro Obsługi Klienta pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, a kontakt z BOK możliwy jest przez kilka kanałów:
- czat facebook na stronie ubezpieczyciela
- infolinia telefoniczna: 68 419 91 04
- adres e-mail: bok@animalfriend.pl
~jadwiń
O ubezpieczeniach laptopów i telefonów to już słyszałem w ME, ale o ubezpieczeniu psa to po raz pierwszy własnie

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki