REKLAMA

ULTIMATE GAMES S.A.: Szacunkowe, wybrane skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2023 r.

2023-09-08 14:56
publikacja
2023-09-08 14:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-08
Skrócona nazwa emitenta
ULTIMATE GAMES S.A.
Temat
Szacunkowe, wybrane skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje o szacunkowych skonsolidowane danych finansowych Spółki za I półrocze 2023 r. tj. okres od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, szacunki wybranych skonsolidowanych danych finansowych Spółki za I półrocze 2023 r. przedstawiają się następująco:
- Przychody całkowite: 12,3 mln zł;
- Przychody netto ze sprzedaży: 12 mln zł;
- Zysk brutto: 3 mln zł;
- Zysk netto: 2,2 mln zł;
- Zysk z działalności operacyjnej: 2,6 mln zł;
- Środki pieniężne na koniec okresu tj. 30.06.2023 r.: 8,3 mln zł.

Na zaprezentowane dane w analizowanym okresie wpływ miały m.in.:
1) sprzedaż gier z segmentu PC, w szczególności „Ultimate Fishing Simulator” wraz z dodatkami, „Ultimate Fishing Simulator 2” oraz „Electrician Simulator”;
2) sprzedaż gier z segmentu konsol, w szczególności „House Flipper”, „Cooking Simulator” i „Thief Simulator”;
3) koszty prowizji wypłacanych deweloperom, a także koszty marketingu i wynagrodzeń, przy czym koszty wynagrodzeń obejmują finansowanie zatrudnienia nowych osób dla kilku większych, bieżących produkcji, i są w większości alokowane jako koszty ogólnego zarządu obciążające wynik Spółki;
4) wyprzedaże gier Emitenta na platformie Steam (w wersji PC) oraz na konsolach Nintendo Switch, PlayStation, Xbox;
5) spadek kursu USD i EUR w stosunku do PLN w raportowanym okresie względem okresu porównywalnego;
6) znaczący wzrost kosztów usług audytorskich i doradztwa rachunkowego względem okresu porównywalnego;
7) mniejsza ilość znaczących, większych premier w raportowanym okresie.

Zarząd Spółki zaznacza, iż prezentowane wielkości mają charakter jedynie szacunkowy, mogą ulec zmianie i różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za I półrocze 2023 r. W przypadku istotnych zmian opublikowanych danych szacunkowych Emitent będzie informował odrębnym raportem bieżącym.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki wynikające z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR - Market Abuse Regulation) i podana do wiadomości publicznej w uzupełnieniu szacunkowych danych jednostkowych zaprezentowanych w raporcie bieżącym nr 23/2023 z dnia 02.08.2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-08 Mateusz Zawadzki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki