UE: Czy od zaświadczeń o pomocy de minimis należna jest opłata skarbowa?

Podmioty udzielające pomocy wydają beneficjentowi pomocy zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis (art. 5 ust. 2 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Dz.U. nr 123, poz. 1291). Zaświadczenia te wydaje się zasadniczo w dniu udzielenia pomocy, z wyjątkiem pomocy automatycznej, tj. pomocy w formie ulgi podatkowej udzielanej na podstawie aktu normatywnego bez wymogu wydania decyzji (§ 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis, Dz.U. nr 187, poz. 1930). W tym przypadku zaświadczenie wydaje się w terminie 2 miesięcy od dnia udzielenia pomocy, przy czym beneficjent pomocy może wystąpić o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis przed upływem tego terminu.

Wystąpienie beneficjenta stanowi w istocie informację o skorzystaniu z pomocy automatycznej. Nie jest wnioskiem o wydanie zaświadczenia, gdyż jego celem jest skrócenie czasu wydania stosownego zaświadczenia.
Organy udzielające pomocy publicznej wydają zaświadczenia o pomocy de minimis z urzędu. Dotyczy to także decyzji, w treści której zawarte zostały wszystkie elementy zaświadczenia, wówczas decyzja wydawana z urzędu zastępuje stosowne zaświadczenie.

Zgodnie zaś z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. nr 253, poz. 2532), opłacie skarbowej podlegają tylko zaświadczenia, które wydawane są na wniosek zainteresowanego, należy zatem stwierdzić, że zaświadczenia o pomocy de minimis, wydawane na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis, nie będą podlegały opłacie skarbowej, ponieważ są wydawane z urzędu przez organ udzielający pomocy. Zgłoszenia są składane przeważnie w wykonaniu obowiązku ustawowego i, w odróżnieniu od podań, nie zawierają żądania skierowanego do organu administracji. Jak stwierdzono wyżej, wystąpienie beneficjenta pomocy automatycznej o wcześniejsze wydanie zaświadczenia nie stanowi wniosku o jego wydanie. Co za tym idzie nie podlegaja opłacie skarbowej (pismo LK-1212/LM/MB/04 Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru z 29 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty skarbowej od zaświadczeń o pomocy de minimis).

Tekst pochodzi z „Portalu Finansowo - Księgowego”.
Skorzystaj z indywidualnych porad najlepszych ekspertów!
To pierwszy serwis, gdzie możesz indywidualnie konsultować swoje wątpliwości w zakresie podatków dochodowych, VAT, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych i prawa pracy. Możesz zadać pytanie ekspertowi z danej dziedziny i w ciągu kilku dni uzyskasz na nie odpowiedź.

www.portalfk.pl
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne