REKLAMA

TXM S.A.: Raport roczny za 2020 r. - korekta

2021-04-29 19:30
publikacja
2021-04-29 19:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_TXM_S.A.__dotyczace_funkcjonowania_Komitetu_Audytu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ocena_Rady_Nadzorczej_dotyczaca_SF_i_sprawozdania_z_dzialalnosci.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Oświadczenie_Zarządu_do_sprawozdania__TXM_SA_za_2020_r_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-29
Skrócona nazwa emitenta
TXM S.A.
Temat
Raport roczny za 2020 r. - korekta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TXM S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu rocznego Spółki za 2020 r. opublikowanego dnia 28 kwietnia 2021 r., niniejszym dokonuje korekty przedmiotowego raportu poprzez uzupełnienie następujących załączników:
- Oświadczenie Rady Nadzorczej TXM S.A. z dnia 28 kwietnia 2021 roku dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu
- Ocena Rady Nadzorczej TXM S.A. z dnia 28 kwietnia 2021 roku dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności TXM SA w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym
- Informacja Zarządu sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Treść przedmiotowych dokumentów stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Oświadczenie Rady Nadzorczej TXM S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej TXM S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej TXM S.A. z dnia 28 kwietnia 2021 roku dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca SF i sprawozdania z działalności.pdfOcena Rady Nadzorczej dotycząca SF i sprawozdania z działalności.pdf Ocena Rady Nadzorczej TXM S.A. z dnia 28 kwietnia 2021 roku dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności TXM SA w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym
Oświadczenie Zarządu do sprawozdania TXM SA za 2020 r_.pdfOświadczenie Zarządu do sprawozdania TXM SA za 2020 r_.pdf Informacja Zarządu sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu
2021-04-29 Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki