REKLAMA

TXM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

2021-09-15 17:25
publikacja
2021-09-15 17:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA_TXM_S.A._12.10.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_WZA_TXM_S.A._12.10.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
OPINIA_ZARZADU_TXM_SPOLKA_AKCYJNA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-15
Skrócona nazwa emitenta
TXM S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TXM S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 12 października 2021 roku, na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Spółki przy ul. Al. Jerozolimskich 200/209.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz inne materiały znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZA_TXM_S.A._12.10.2021.pdfOgłoszenie_o_zwołaniu_NWZA_TXM_S.A._12.10.2021.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Projekty_uchwał_WZA_TXM_S.A._12.10.2021.pdfProjekty_uchwał_WZA_TXM_S.A._12.10.2021.pdf Projekty uchwał NWZA
OPINIA_ZARZADU_TXM_SPOLKA_AKCYJNA.pdfOPINIA_ZARZADU_TXM_SPOLKA_AKCYJNA.pdf Opinia Zarządu TXM SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-15 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu
2021-09-15 Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki