REKLAMA

TORPOL S.A.: Zawarcie z PZU S.A. aneksu do umowy o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych

2021-11-25 14:14
publikacja
2021-11-25 14:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-25
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Zawarcie z PZU S.A. aneksu do umowy o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2020 z 03 sierpnia 2020 r. w sprawie aneksu do umowy zawartej z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. [PZU] o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych [Umowa], Zarząd TORPOL S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 25 listopada 2021 r. zawarł aneks do Umowy [Aneks] na mocy, którego ustalono w szczególności, że limit zaangażowania PZU z tytułu gwarancji udzielonych w ramach Umowy w kwocie 120 mln zł będzie obowiązywał do dnia 24 listopada 2022 r.

W pozostałym zakresie Umowa nie uległa istotnym zmianom.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-25 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski
2021-11-25 Marcin Zachariasz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Marcin Zachariasz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki