REKLAMA

THE FARM 51 GROUP S.A.: Zawarcie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy z All in! Games S.A. dotyczącej wydania gry “Chernobylite”

2023-05-25 17:01
publikacja
2023-05-25 17:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-25
Skrócona nazwa emitenta
THE FARM 51 GROUP S.A.
Temat
Zawarcie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy z All in! Games S.A. dotyczącej wydania gry “Chernobylite”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 25/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku (dot. zawarcia ostatecznej umowy z All in! Games S.A. dotyczącej wydania gry “Chernobylite”), niniejszym informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym porozumienia (dalej: „Porozumienie”) z All in! Games S.A. z siedzibą w Krakowie („All in! Games”) w przedmiocie rozwiązania łączącej strony umowy wydawniczej, której przedmiotem była współpraca wydawnicza All in! Games oraz Emitenta w zakresie wydania, dystrybucji oraz promocji gry Chernobylite (dalej: „Gra”) (dalej: „Umowa wydawnicza”).

Z dniem zawarcia Porozumienia wszelkie prawa, licencje oraz zgody udzielone na podstawie zawartej Umowy wydawniczej wracają do Emitenta.

W terminie 60 dni od dnia zawarcia Porozumienia, Strony rozpoczną negocjacje dotyczące ustalenia warunków rozliczania przychodów uzyskanych z tytułu dystrybucji Gry po rozwiązaniu Umowy wydawniczej oraz będą dążyć do zawarcia dodatkowego porozumienia regulującego kwestie finansowe.

Zawarte Porozumienie rozwiązało wyłącznie łączącą Strony Umowę wydawniczą, natomiast wszelkie inne oświadczenia złożone przez All in!Games dotyczące m.in. zobowiązań do zapłaty na rzecz Emitenta czy złożonych zabezpieczeń zachowują swą ważność.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-25 Robert Siejka Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki