REKLAMA

TEN SQUARE GAMES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A.

2023-05-18 17:08
publikacja
2023-05-18 17:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
TSG_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
TSG_Informacja_o_Akcjonariacie_ZWZ_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
TSG_Projekty_uchwal_ZWZ_2023_wraz_z_uzasadnieniem.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
TSG_Materialy_przedkladane_ZWZ_(punkt_5_i_6_porzadku_obrad).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
TSG_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_za_2022_(Zalacznik_do_uchwaly_nr_7).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
TSG_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2022_(Zalacznik_do_uchwaly_nr_8).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
TSG_Raport_atestacyjny_z_oceny__sprawozdania_o__wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
TSG_Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_na_walnym_ZWZ_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
TSG_Formularz_pelnomocnictwa_ZWZ_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
TSG_Oswiadczenie_o_zamiarze_uczestniczenia_w_obradach_Walnego_Zgromadzenia_zdalnie_ZWZ_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-18
Skrócona nazwa emitenta
TEN SQUARE GAMES S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu adres: ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000704863, REGON: 021744780, NIP: 8982196752 „Spółka”, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 14 czerwca 2023 r., na godzinę 12.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu pod adresem: Traugutta 45.

W załączeniu Zarząd przedstawia pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał wraz z materiałami i formularzami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki dostępna jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem https://tensquaregames.com/pl/inwestorzy/walne-zgromadzenia/.
Załączniki
Plik Opis
TSG Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2023.pdfTSG Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2023.pdf
TSG Informacja o Akcjonariacie ZWZ 2023.pdfTSG Informacja o Akcjonariacie ZWZ 2023.pdf
TSG Projekty uchwał ZWZ 2023 wraz z uzasadnieniem.pdfTSG Projekty uchwał ZWZ 2023 wraz z uzasadnieniem.pdf
TSG Materialy przedkładane ZWZ (punkt 5 i 6 porządku obrad).pdfTSG Materialy przedkładane ZWZ (punkt 5 i 6 porządku obrad).pdf
TSG Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 (Załącznik do uchwały nr 7).pdfTSG Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 (Załącznik do uchwały nr 7).pdf
TSG Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 (Załącznik do uchwały nr 8).pdfTSG Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 (Załącznik do uchwały nr 8).pdf
TSG Raport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdfTSG Raport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf
TSG Formularz do wykonywania prawa głosu na walnym ZWZ 2023.pdfTSG Formularz do wykonywania prawa głosu na walnym ZWZ 2023.pdf
TSG Formularz pełnomocnictwa ZWZ 2023.pdfTSG Formularz pełnomocnictwa ZWZ 2023.pdf
TSG Oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia zdalnie ZWZ 2023.pdfTSG Oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia zdalnie ZWZ 2023.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-18 Magdalena Jurewicz Członek Zarządu
2023-05-18 Janusz Dziemidowicz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki