REKLAMA

TALEX: TALEX Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

2021-05-25 12:53
publikacja
2021-05-25 12:53
Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. TALEX Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"
Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady: Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady: W dniu 25 maja 2021 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zasada powyższa nie była realizowana, ponieważ Spółka nie rejestruje przebiegu obrad walnych zgromadzeń, a tym samym nie upublicznia zapisu przebiegu obrad na swojej stronie internetowej w czasie trwania walnego zgromadzenia. Odstępstwo od wskazanej zasady uzasadnione jest niskim zainteresowaniem akcjonariuszy Spółki uczestnictwem w obradach walnego zgromadzenia. Na przestrzeni minionych lat, liczba akcjonariuszy uczestniczących w kolejnych walnych zgromadzeniach nie przekraczała kilku.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady: Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady: W dniu 25 maja 2021 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zasada powyższa nie była realizowana, ponieważ Spółka nie rejestruje przebiegu obrad walnych zgromadzeń, a tym samym nie upublicznia zapisu przebiegu obrad na swojej stronie internetowej w czasie trwania walnego zgromadzenia. Odstępstwo od wskazanej zasady uzasadnione jest niskim zainteresowaniem akcjonariuszy Spółki uczestnictwem w obradach walnego zgromadzenia. Na przestrzeni minionych lat, liczba akcjonariuszy uczestniczących w kolejnych walnych zgromadzeniach nie przekraczała kilku osób – w większości będących jednocześnie członkami władz Spółki.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.16. Dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  Zasada została naruszona incydentalnie. Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady: Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady: W dniu 25 maja 2021 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o podziale zysku za rok 2020. Zgodnie z przedmiotową uchwałą dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach. Decyzja o takim sposobie wypłaty dywidendy podyktowana jest względami racjonalnej polityki finansowej Spółki. Jednorazowe odstępstwo od przywołanej zasady dotyczy jedynie terminu wypłaty drugiej raty dywidendy, gdyż okres między dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty drugiej raty dywidendy jest dłuższy niż 15 dni roboczych.


Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki