Szybka, darmowa pomoc psychologiczna ze wsparciem Unii

2023-09-25 14:02
publikacja
2023-09-25 14:02

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży to konkretna pomoc osobom zmagającym się z problemami natury psychicznej i zarazem system wspierania ich na ścieżce ku dorosłości ze strony współpracujących ze sobą psychologów, lekarzy, nauczycieli, urzędników i działaczy. Projekt zyskał uznanie internautów oraz jury, zwyciężając w plebiscycie Bankier.pl „"Fundusze Europejskie – Skorzystamy wszyscy”.

Szybka, darmowa pomoc psychologiczna ze wsparciem Unii
Szybka, darmowa pomoc psychologiczna ze wsparciem Unii
/ Materiały prasowe
fot. Materiał Partnera / 

Pierwsze Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego (ŚCZP) dla dzieci i młodzieży uruchomiono w 2021 r. Było to możliwe dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PWER). Wnioskujący otrzymali 13-14 mln zł ze środków unijnych, a łącznie ze środkami PWER wsparcie realizacji projektu sięgnęło około 170 mln zł.

Pomoc bez biurokracji

Inicjatorami pierwszego ośrodka ŚCZP na warszawskich Bielanach był lokalny samorząd i eksperci z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Już w 2018 r. opracowano i wdrożono program potocznie nazywany modelem bielańskim lub modelem ŚCZP DiM, który funkcjonuje tam do dziś i jest powielany w innych ośrodkach opieki psychiatrycznej w Polsce.
Pomoc pacjentom zgodnie z modelem ŚCZP DiM zakłada leczenie w naturalnym środowisku ich życia, z zaangażowaniem bliskich, lokalnej społeczności i instytucji. Takie podejście terapeutyczne jest szczególnie ważne w grupie dzieci i młodzieży, umożliwia udzielenie wsparcia psychiatrycznego i przeciwdziałanie stygmatyzacji związanej z rozpoczęciem leczenia. Metoda ta daje stosunkowo dobre i szybkie efekty terapeutyczne.
Istotnym założeniem środowiskowych centrów zdrowia psychicznego było udzielenia pomocy potrzebującym dzieciom i młodzieży stosunkowo szybko i bez zbędnej biurokracji, np. z pominięciem przedstawienia skierowań.
– W sytuacji kryzysu psychicznego – podkreśla dr Tomasz Rowiński– szybkość działania jest bardzo ważna. Pomoc w ŚCZP uzyskiwana jest w ciągu najpóźniej 72 godzin od zgłoszenia.

Zmaganie z afektami

Dzieci i dorastająca młodzież cierpią z powodu zaburzeń afektywnych o różnym podłożu. Utrapieniem są emocje wymykające się kontroli i konieczność radzenia sobie z wieloma wyzwaniami – to dolegliwości najczęściej diagnozowane w ŚCZP DiM. Problemem jest również destabilizacja emocjonalna w życiu dorosłych, szczególnie wśród młodych rodzin, która wpływa negatywnie nie tylko na ich funkcjonowanie, lecz także na ich dzieci.
Bezpłatna pomoc w kryzysie psychicznym jest realizowana w dziewięciu placówkach w Polsce dzięki wsparciu unijnych funduszy. W ŚCZP DiM na Bielanach w ciągu ostatnich trzech lat pomocy udzielono ponad 1100 rodzinom.
– Tendencja wzrostowa liczby potrzebujących wsparcia w kryzysie psychicznym – przyznaje dr Tomasz Rowiński – została odnotowana już przed pandemią. W okresie pandemicznego zamknięcia w domach doszło do jej nasilenia. Obostrzenia pandemiczne ochroniły społeczeństwo przed powiększaniem rozmiarów zarazy, ale też wzmogły problemy natury psychicznej. Wybuch wojny na Ukrainie w lutym 2022 r. dodatkowo skomplikował stan emocjonalnego dzieci i ich rodzin.

Wspólna praca

ŚCZP DiM zakłada terapię we współpracy wielu stron, np. między pacjentem i jego środowiskiem rodzinnym a szkołą, poradniami NFZ. W standardowym procesie terapeutycznym wsparcie jest rozpisane na maksymalnie 30-40 różnych spotkań, do których dochodzi w ciągu 6-12 miesięcy. Bywają zgłoszenia, w których po kilku spotkaniach wiadomo, że problem jest poważniejszy i uporanie się z nim wymaga pomocy lekarzy z innych specjalności oraz zapewnienia szerszej opieki. Zawsze najważniejsza jest bezpośrednia praca specjalistów na rzecz dziecka i jego rodziny.
Główną rolę w opiece świadczonej przez ŚCZP odgrywa koordynator, który odpowiada za realizację procesu terapeutycznego, nadzorowanie go i dochodzenie do osiągnięcia oczekiwanych celów leczenia. Działania ŚCZP charakteryzują się kompleksowym podejściem i współpracą wielu różnych stron.
Finansowanie ŚCZP DiM na Bielanach z dotacji z Unii Europejskiej skończyło się w grudniu 2021 r. Odtąd ośrodek utrzymywany jest z własnych funduszy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W podobnej sytuacji znajdują się inne środowiskowe centra wdrażające tę metodę współpracy międzysektorowej w społeczności lokalnej w Polsce.

Źródło:
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki