REKLAMA

Skarbówka będzie ściągać mandaty za brak opłaty za przejazd autostradą

2021-07-15 19:44
publikacja
2021-07-15 19:44
Skarbówka będzie ściągać mandaty za brak opłaty za przejazd autostradą
Skarbówka będzie ściągać mandaty za brak opłaty za przejazd autostradą
fot. Rudmer Zwerver /

Naczelnicy urzędów skarbowych zyskają uprawnienia do ściągania mandatów za przejazd autostradą bez wniesienia opłaty - wynika z opublikowanego w czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego.

Jak napisano w uzasadnieniu, brak wniesienia opłaty za przejazd autostradą skutkować będzie wystawieniem i wysłaniem (odpowiednio do właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu) wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej. W razie uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku, uprawnionym do jej ściągnięci wraz z odsetkami będą naczelnicy urzędów skarbowych właściwi ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zobowiązanego w dniu wystawienia wezwania.

Jak wyjaśniono, czynności, które mają podjąć urzędy skarbowe to przede wszystkim "działania informacyjne zmierzające do dobrowolnego wykonania przez zobowiązanego obowiązku, doręczenie zobowiązanemu upomnienia oraz wystawienie tytułu wykonawczego". Według autorów projektu takie rozwiązanie usprawni pobór opłaty dodatkowej.

Nowe przepisy zakładają, że wierzycielami należności z tytułu opłaty dodatkowej będzie 400 naczelników urzędów skarbowych. Zaznaczono, że wskazani naczelnicy urzędów skarbowych posiadają odpowiednie zasoby techniczne i osobowe, a także rozwiązania organizacyjne umożliwiające prawidłową realizację obowiązków wierzyciela. "Tym samym interesy Skarbu Państwa zostaną prawidłowo zabezpieczone" - czytamy.

Dodano, że obsługa opłaty dodatkowej, w ramach powierzonej naczelnikom urzędów skarbowych funkcji wierzyciela, będzie wykonywana przy pomocy centralnych systemów IT, które już funkcjonują w urzędach skarbowych, a które zostaną odpowiednio dostosowane do wskazanych zadań.

W przypadku, gdy zobowiązany, wskazany w wezwaniu do wniesienia opłaty, mieszka lub ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wierzycielem obowiązku wynikającego z takiego wezwania będzie naczelnik urzędu skarbowego właściwy według adresu siedziby organu, który wystawił to wezwanie. Zasadniczo - jak napisano - takim organem będzie Szef KAS.

Ponadto - jak czytamy - projekt rozporządzenia zakłada dodanie do uprawnień Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie funkcji wierzyciela obowiązków wynikających z decyzji wydanej w zakresie opłaty emisyjnej a także opłaty sankcyjnej. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska

ewes/ mmu/

Źródło:PAP
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane: Motoryzacja

Komentarze (1)

dodaj komentarz
carlito1
Kiedy osobisty urzędnik w każdym domu ? np. po łóżkiem w sypialni?

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki