REKLAMA

Shoper S.A.: Uzupełnienie rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku

2022-09-23 14:49
publikacja
2022-09-23 14:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Oswiadczenie_czlonkow_zarzadu_do_raportu_polrocznego_Grupy_Shoper_za_I_polrocze_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-23
Skrócona nazwa emitenta
Shoper S.A.
Temat
Uzupełnienie rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje o dokonaniu uzupełnienia
rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku opublikowanego w dniu 22 września 2022 roku o oświadczenie Zarządu Spółki, którym mowa w § 68 ust. 1 pkt 4 i §69 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Przedmiotowo oświadczenie zostało załączone do niniejszego raportu bieżącego.

W pozostałej części raport nie ulega zmianie. W związku z powyższym Spółka w dniu dzisiejszym opublikuje rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku uzupełniony o przedmiotowe oświadczenie.


Podstawa prawna szczegółowa:
§15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Oswiadczenie_czlonkow_zarzadu_do_raportu_polrocznego_Grupy_Shoper_za_I_polrocze_2022.pdfOswiadczenie_czlonkow_zarzadu_do_raportu_polrocznego_Grupy_Shoper_za_I_polrocze_2022.pdf Oświadczenie członków zarządu do raportu za I półrocze 2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-23 Marcin Kuśmierz Prezes Zarządu
2022-09-23 Piotr Biczysko Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
iKonto Biznes w Alior Banku to do 1500 zł premii i 10% zwrotu za paliwo. Sprawdź

iKonto Biznes w Alior Banku to do 1500 zł premii i 10% zwrotu za paliwo. Sprawdź

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki