Sąd Apelacyjny oddalił odwołanie PKP Cargo w sprawie kary UOKiK

2020-07-02 18:06
publikacja
2020-07-02 18:06
PKP Cargo

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację PKP Cargo w sprawie 14,2 mln zł kary nałożonej przez UOKIK w grudniu 2015 roku - poinformowała kolejowa spółka w komunikacie.

Wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny. Spółce przysługuje jednak możliwość wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku.

"W ocenie zarządu spółki wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 2 lipca 2020 r. budzi wątpliwości, w szczególności w zakresie braku uwzględnienia zarzutu spółki, iż Prezes UOKiK nie miał prawa wydać nowej decyzji o nałożeniu kary - bez ponownego wszczęcia postępowania, jak również w zakresie faktu, iż Prezes UOKiK pozostawił karę pieniężną w praktycznie tej samej wysokości, pomimo iż we wcześniejszym wyroku sąd nakazał ponowne przeanalizowanie wszystkich okoliczności wpływających na wymiar kary. W związku z powyższym spółka analizuje możliwość wniesienia skargi kasacyjnej od ww. wyroku, wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności wyroku Sądu Apelacyjnego w zakresie kary pieniężnej" - napisano.

W 2015 roku UOKiK podał, że nadużywanie przez PKP Cargo pozycji dominującej na krajowym rynku kolejowych przewozów towarowych miało polegać na "przeciwdziałaniu ukształtowania się warunków niezbędnych do powstania lub rozwoju konkurencji, poprzez wprowadzenie z dniem 1 maja 2006 r. zmian w +zasadach sprzedaży usług przewozów towarowych przez PKP Cargo+". Chodzi w szczególności o przepis, który uprawniał spółkę do odmowy podpisania umów specjalnych z przedsiębiorcami uznanymi za konkurentów.

Zgodnie z informacjami zawartymi w prospekcie emisyjnym spółki, 7 lipca 2009 r. prezes UOKiK wydał decyzję, w której uznał za praktykę ograniczającą konkurencję - odmowę świadczenia przez spółkę usług kolejowego przewozu towarów swoim konkurentom na zasadach szczególnych, tj. w drodze zawierania umów przewidujących upusty od taryfy towarów spółki oraz nałożył na nią karę pieniężną w wysokości 60,4 mln zł.

Na mocy wyroku Sądu Najwyższego z października 2013 r., uchylono wyroki sądów I oraz II instancji.

17 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił decyzję prezesa UOKiK z 7 lipca 2009 r., w związku z czym 3 grudnia 2013 r. prezes UOKiK zwrócił spółce zapłaconą karę pieniężną. 4 sierpnia 2014 r. na konto spółki wpłynęła kwota 12,6 mln zł, która stanowi zwrot odsetek od wspomnianej kary.

Po ponownym przeprowadzeniu postępowania, 31 grudnia 2015 r. prezes UOKiK wydał decyzję dotyczącą 14,2 mln zł kary. (PAP Biznes)

epo/ gor/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki