0,1680 zł
0,00% 0,0000 zł
Synerga.Fund S.A (SNG)

Zarejestrowanie przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki

Zarząd SYNERGA.fund SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13 grudnia 2019 r., w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 27.310.000,00 zł do kwoty 2.731.000,00 zł, poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z kwoty 0,10 zł do kwoty 0,01 zł za każdą akcję. Obniżenie kapitału zakładowego jest skutkiem podjętej w dniu 28 czerwca 2019 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 18/06/2019.

Ponadto, Sąd zarejestrował również zmiany § 3 ust. 1 Statutu Spółki, będące konsekwencją obniżenia kapitału zakładowego o którym mowa w niniejszym raporcie bieżącym (uchwała nr 18/06/2019).

§ 3 ust. 1 Statutu Spółki
- Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.310.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na 129.473.232 (sto dwadzieścia dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A-000.000.001 do A-129.473.232 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz 143.626.768 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-129.473.233 do B-273.100.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

- Obecnie obowiązujące brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.731.000,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 129.473.232 (sto dwadzieścia dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A-000.000.001 do A-129.473.232 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda oraz B-143.626.768 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-129.473.233 do B273.100.000 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.”

W załączeniu Zarząd przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20191223_235749_0000124006_0000117547.pdf
Źródło: NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.