REKLAMA

STOPKLATKA S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach spółki uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

2019-12-05 16:55
publikacja
2019-12-05 16:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Powiadomienie_o_transkacji,_o_ktorym_mowa_w_art._19_ust._1_rozporzadzeni....pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-05
Skrócona nazwa emitenta
STOPKLATKA S.A.
Temat
Informacja o transakcjach na akcjach spółki uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 5 grudnia 2019 r. otrzymał powiadomienie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE od „Kino Polska TV” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, bezpośredniego akcjonariusza w Spółce. Powiadomienie dotyczy nabycia 208.361 akcji Spółki (1,87% wszystkich jej akcji). Powiadomienie stanowi załącznik do tego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Powiadomienie o transkacji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzeni....pdfPowiadomienie o transkacji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzeni....pdf Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzeni...

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-05 Bogusław Kisielewski Prezes Zarządu
2019-12-05 Małgorzata Parczewska-Pałka Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki