REKLAMA

SOLAR COMPANY S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na piątek, dnia 25 czerwca 2021 roku

2021-05-28 16:24
publikacja
2021-05-28 16:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zestawienie_zbiorcze_tresci_projektow_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-28
Skrócona nazwa emitenta
SOLAR COMPANY S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na piątek, dnia 25 czerwca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 399 §1, art. 402 (1) i art. 402 (2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, 2320.), art. 25 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 395 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Solar Company S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w piątek, dnia 25 czerwca 2021 roku o godzinie 9:00 (dziewiątej) w Poznaniu, przy ul. przy ul. Torowej numer 11, kod pocztowy: 61-315 Poznań, według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Solar Company S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2020, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2020, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2020, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
9. Pokrycie straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2020, obejmującego okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
10. Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Zarządu Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2020, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
11. Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2020, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
12. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w związku z upływem kadencji wszystkich członków Rady Nadzorczej.-
13. Wybór Rady Nadzorczej Solar Company S.A. na nową, wspólną, dwuletnią kadencję
14. Rozpatrzenie i ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 6 czerwca 2020 roku do dnia 28 czerwca 2021 roku.
15. Wyrażenie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za lata 2019 i 2020.
16. Zamknięcie obrad.


Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał, znajduje się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta ri.solar.com.pl
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2021.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2021.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Solar Company S.A.
Zestawienie zbiorcze treści projektów uchwał.pdfZestawienie zbiorcze treści projektów uchwał.pdf Zbiorcze zestawienie treści projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Stanisław Bogacki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki