REKLAMA
WAŻNE

SOHO DEVELOPMENT: Aktualizacja informacji dotyczący spółek zależnych Recycling Park i Recycling Park Kamionka

2021-02-11 19:25
publikacja
2021-02-11 19:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-11
Skrócona nazwa emitenta
SOHO DEVELOPMENT
Temat
Aktualizacja informacji dotyczący spółek zależnych Recycling Park i Recycling Park Kamionka
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Soho Development Spółka Akcyjna („Emitent”) przedstawia aktualizację informacji dot. spółek zależnych Recycling Park sp. z o.o. („RP”) oraz Recycling Park Kamionka Sp. z o.o. („RPK”) – w zakresie istotnych zdarzeń związanych z tym projektem, które mogą mieć znaczenie dla jego wartości.
Emitent otrzymał informację od RP o uzyskaniu przez tą spółkę decyzji SKO w Pile, utrzymującej w mocy decyzję I instancji - dotyczącą wydania dodatkowej decyzji środowiskowej, która optymalizuje projekt techniczny ITPO, dostosowując go do modelowych standardów dla rusztowych instalacji odzysku energii oraz do wymogów dotyczących dopuszczalnych rodzajów przetwarzanych odpadów. Wspomniana decyzja II instancji jest ostateczna. Jednocześnie, w ocenie Emitenta, powinna ona odpowiadać oczekiwaniom inwestorów w zakresie stosowanego rodzaju rozwiązań technicznych.

W tym kontekście należy wskazać iż zmianie uległo również otoczenie regulacyjne. Ostatnia nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, zniosła m.in. wymóg ujęcia instalacji do termicznego przetwarzania odpadów na liście przygotowywanej przez Ministerstwo Klimatu. W wyniku tego, realizacja instalacji nie wymaga oczekiwania na publikację odpowiedniego rozporządzenia, związanego z możliwością prowadzenia budowy. Wprowadzenie tej zmiany prawnej jest elementem o zasadniczym znaczeniu dla projektu.

Natomiast w odniesieniu do wspomnianego w Raporcie bieżącym nr 13/2020 ryzyka prawnego dot. tymczasowego uchylenia zakazu składowania odpadów zmieszanych lub frakcji kalorycznej na składowiskach, na ten moment nie są wprowadzane takie rozwiązania.

W zakresie kluczowych dla projektu ITPO parametrów, poziom opłat za odbiór frakcji kalorycznej odpadów (ok. 2/3 przychodów zakładu odzysku energii) ustabilizował się na poziomie ok. 450-500 zł za tonę. Obecne stawki znajdują się na poziomie nieco wyższym od zakładanego w biznesplanie projektu. W przypadku energii elektrycznej (ok. 1/4 przychodów) ma miejsce dalszy wzrost cen do poziomów wynoszących ok. 275 zł/MWh w kontraktach długoterminowych, natomiast cena energii cieplnej pozostaje na poziomie ok. 40 zł/GJ.

Występują więc zarówno warunki rynkowe jak i regulacyjne dla zrealizowania inwestycji dot. zakładu odzysku energii. Projekt ITPO w Kamionce, poza wspomnianą decyzją środowiskową, posiada szereg decyzji i uzgodnień, w tym pozwolenie na budowę, warunki przyłączeniowe do sieci energetycznej i sieci cieplnej.

W związku z tym, planowane jest najpóźniej do połowy marca zaproponowanie grupie potencjalnych inwestorów dokonania inwestycji w ten projekt, przy czym Emitent zakłada przedstawienie propozycji składania ofert bez dodatkowych warunków zawieszających. Podejmowane będą działania mające na celu zakończenie tego procesu do końca I półrocza b.r. Emitent będzie informować o ich przebiegu, przy czym celem pozostaje zbycie posiadanego aktywa po odpowiedniej cenie i przeprowadzenie pod tym warunkiem kolejnego skupu akcji własnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-11 Maciej Wandzel Prezes Zarządu
2021-02-11 Mariusz Omieciński Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki