REKLAMA

SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie w sprawie przekroczenia progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

2022-03-26 16:35
publikacja
2022-03-26 16:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skyline_Investment_SA_-_Dariusz_Badurzynski_-_Zawiadomienie_o_przekroczeniu_progu_10_procent_glosow.sig.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2022
Data sporządzenia: 2022-03-26
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Zawiadomienie w sprawie przekroczenia progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Skyline Investment S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 25 marca 2022 roku Spółka otrzymała zawiadomienie, na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, od Pana Dariusza Badurzyńskiego o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie Pan Dariusz Badurzyński, wraz z podmiotem zależnym - Vindictia Sp. z o.o., posiada 2.344.348 akcje Spółki, stanowiące 10,053% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonywania 2.344.348 głosów, co stanowi 10,053% ogółu głosów na WZA Spółki.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Skyline Investment SA - Dariusz Badurzyński - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10 procent głosów.sig.pdfSkyline Investment SA - Dariusz Badurzyński - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10 procent głosów.sig.pdf Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10 procent głosów

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-03-26 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey
2022-03-26 Zbigniew Fornal Wiceprezes Zarządu Zbigniew Fornal
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Czy to dobry moment na inwestowanie?

Czy to dobry moment na inwestowanie?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki