REKLAMA

SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji Spółki publicznej.

2020-10-05 16:51
publikacja
2020-10-05 16:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-05
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji Spółki publicznej.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Skyline Investment S.A. ("Spółka") informuje, iż dnia 5 października 2020 r. otrzymał od Pana Kamila Wawrucha Prezesa Zarządu Venta Invest Sp. z o.o. zawiadomienie , że w dniu 24 września 2020 r. Venta Invest Sp. z o.o. nabyła:
- 5.884.500 szt akcji serii G spółki Skyline Investment S.A. w transakcji poza systemem obrotu oraz, że nastąpiła zmiana w dotychczas posiadanym udziale w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu.
Przed transakcją nabycia 5.884.500szt. akcji Spółka posiadała 0 szt. akcji spółki Skyline Investment S.A., które stanowiły 0% udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo do 0 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowiło 0% głosów na walnym zgromadzeniu.
Obecnie Venta Invest Sp. z o.o. posiada łącznie 5.884.500 szt. Akcji serii G Skyline Investment S.A., które stanowią 25,23% udział w kapitale zakładowym i dają prawo do 5.884.500 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 25,23% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Jednocześnie zgodnie z art. 69 ust 4 pkt 5 i 6 Pan Kamil Wawruch Prezes Zarządu Venta Invest Sp z o.o. oświadczył , że poza Skyline Investment S.A. nie posiada podmiotów zależnych oraz nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.
Ogólna liczba akcji Spółki jak i ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 23 321 000.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-05 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey
2020-10-05 Zbigniew Fornal Wiceprezes Zarządu Zbigniew Fornal
2020-10-05 Leszek Szwedo Wiceprezes Zarządu Lezszek Szwedo
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki