0,6900 zł
0,00% 0,0000 zł
Skyline Investment SA (SKL)

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 20 lutego 2020 roku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-18
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 20 lutego 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej :„Spółka”, ,,Emitent ‘’) informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 lutego 2020 roku w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul, Puławskiej 2, ogłoszonego Raportem bieżącym nr 1/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku.
W załączeniu Zarząd Emitenta przedstawia pełną treść uchwały .


UCHWAŁA NR 1/02/2020 ZARZĄDU
SPÓŁKI SKYLINE INVESTMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 18 LUTEGO 2020 R.

Zarząd spółki Skyline Investment S.A., spółki akcyjnej utworzonej i działającej zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126306 („Spółka”), w związku z wnioskiem akcjonariusza OPS Invest S.A. z siedzibą w Warszawie, który wpłynął do Zarządu w dniu 17 lutego 2020 r. i z którego wynika, że akcjonariusz ten zamierza uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 20 lutego 2020 r. (o którym to Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zarząd informował w raporcie bieżącym nr 1/2020), lecz nie zdołał zarejestrować się w wymaganym terminie z uwagi na utratę dostępu do dokumentów akcji inkorporujących jego uprawnienia, jak również z uwagi na wątpliwości co do prawidłowości zwołania powyższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności w związku z brakiem przedstawienia akcjonariuszom projektów uchwał planowanych do podjęcia podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dążąc do umożliwienia jak najszerszej grupie akcjonariuszy udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i zapewnienia im aktywnego udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących najistotniejszych spraw Spółki, postanawia niniejszym:
1.odwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 20 lutego 2020 r.,
2.niezwłocznie zawiadomić akcjonariuszy o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 lutego 2020 r. – w formie raportu bieżącego oraz przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki,
3.podjąć czynności w celu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w porządku obrad którego znajdzie się m.in. podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki – w najbliższym możliwym terminie po sporządzeniu projektów stosownych uchwał.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-18 Maciej Srebro Prezes Zarządu Maciej Srebro
2020-02-18 Jarosław Plewa Wiceprezes Zarządu Jarosław Plewa
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.