REKLAMA
ZAGŁOSUJ

SKYLINE INVESTMENT S.A.: Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Skyline Investment S.A. za III kwartał 2021 roku

2021-11-26 18:27
publikacja
2021-11-26 18:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF_Srodroczne_skonsolidowane_3Q2021_KOREKTA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-26
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Skyline Investment S.A. za III kwartał 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Skyline Investment S.A. informuje, że dokonuje w dniu 26.11.2021 r. korekty skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za III kwartał 2021 r., opublikowanego w dniu 24.11.2021 r.

W stosunku do danych podanych w dniu 24.11.2021 r., dokonano korekt, które spowodowały zmianę w pozycjach bilansu: należności z tytułu dostaw i usług, środki pieniężne, kapitał własny w tym zysk z lat ubiegłych, zobowiązania z tytułu podatków oraz zobowiązania z tytułu wynagrodzeń. Tym samym zmianie uległa suma bilansowa. W sprawozdaniu z całkowitych dochodów zmianie uległa kwota przychodów ze sprzedaży usług oraz koszt sprzedanych usług. W sprawozdaniu z przepływów pieniężnych zmianie uległy środki pieniężne netto z działalności operacyjnej oraz przepływy pieniężne netto.

Korekta spowodowana została błędem technicznym w formułach pliku konsolidacyjnego, polegającym na nieuwzględnieniu danych dotyczących spółki Skyline Venture Sp. z o.o.

W związku z dokonaną korektą Spółka niezwłocznie przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Skyline Investments S.A. za III kwartał 2021 r. skorygowane w zakresie, o którym mowa powyżej.
Załączniki
Plik Opis
SF Srodroczne skonsolidowane 3Q2021 KOREKTA.pdfSF Srodroczne skonsolidowane 3Q2021 KOREKTA.pdf Sprawozdanie finansowe skonsolidowane 3 kwartał 2021 r. korekta

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-26 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey
2021-11-26 Zbigniew Fornal Wiceprezes Zarządu Zbigniew Fornal
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki