REKLAMA

SKOTAN S.A.: Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii P

2020-04-22 14:45
publikacja
2020-04-22 14:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-22
Skrócona nazwa emitenta
SKOTAN S.A.
Temat
Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii P
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie emisji 10 obligacji imiennych serii P o wartości nominalnej 100.000 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 PLN, Zarząd Skotan S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 kwietnia 2020 r. zawarł z obligatariuszem porozumienie przedłużające termin wykupu obligacji serii P do dnia 31 grudnia 2020 roku (pierwotnie 30 kwietnia 2020 r.).

Zgodnie z zawartym porozumieniem Spółka zobowiązała się do przedterminowego wykupu obligacji, tj. przed datą 31 grudnia 2020 roku na żądanie obligatariusza. Wykup obligacji w takim przypadku nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania od obligatariusza.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-22 Jacek Kostrzewa Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki