REKLAMA

SHEEPYARD S.A.: Uzupełnienie raportu nr 10/2023 – Zakup praw do gry Workshop Simulator

2023-09-11 22:33
publikacja
2023-09-11 22:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-11
Skrócona nazwa emitenta
SHEEPYARD S.A.
Temat
Uzupełnienie raportu nr 10/2023 – Zakup praw do gry Workshop Simulator
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Sheepyard SA z siedzibą w Gdańsku (dalej: Sheepyard) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości uzupełnienie raportu ESPI nr 10/2023 z dn. 8 września 2023 r., w którym poinformował o zakupie praw do gry Workshop Simulator. W drodze uzupełnienia Zarząd informuje, iż przeniesienie na rzecz Sheepyard praw własności intelektualnej do Gry i wszystkich jej części na polach eksploatacji określonych w umowie sprzedaży, nastąpi z chwilą zapłaty wynagrodzenia z tytułu sprzedaży tych praw do Gry.

Poniżej Zarząd przekazuje pełną, uzupełnioną treść komunikatu:
„Zarząd Sheepyard SA z siedzibą w Gdańsku (dalej: Sheepyard) niniejszym informuje, o podpisaniu w dniu 8 września 2023 r. umowy z Intermarum SA z siedzibą w Opolu (dalej: Intermarum), na podstawie której Sheepyard zakupił prawa do gry Workshop Simulator (dalej: Gra).

Zgodnie z umową, Intermarum przenosi na rzecz Sheepyard Grę jako produkt oraz prawa własności intelektualnej do całości Gry, poszczególnych jej elementów i składników. Intermarum przekaże Sheepyard pełną dokumentację i materiały do Gry umożliwiające jej poprawną obsługę, instalację, konfigurację oraz wdrożenie do systemów informatycznych oraz wdrożenie i dystrybucję na platformach sprzedażowych. Przeniesienie na rzecz Sheepyard praw własności intelektualnej do Gry i wszystkich jej części na polach eksploatacji określonych w tej umowie, nastąpi z chwilą zapłaty na rzecz Intermarum wynagrodzenia z tytułu sprzedaży tych praw do Gry.

Oprócz kwoty sprzedaży praw do Gry ustalonej przez strony, Sheepyard wypłacać będzie Intermarum przez dwa lata od dnia zawarcia Umowy wynagrodzenie dodatkowe stanowiące udział w przychodach ze sprzedaży Gry na wszystkich aktualnych i przyszłych platformach, z tytułu wszelkich aktualnych i przyszłych wydań i wersji Gry, a także z tytułu wszelkich dodatków, dodatkowych treści rozszerzających Grę (DLC) oraz mikropłatności.”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-11 Paweł Owczyński Prezes Zarządu
2023-09-11 Tomasz Majewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki